Cel konferencji Okrągłego Stołu

infokekinian.com – Poniżej znajdują się informacje dotyczące celu zorganizowania konferencji okrągłego stołu, więc przeczytaj ten artykuł do końca, aby uzyskać pełniejsze i jaśniejsze informacje.

Narodowa walka o niepodległość Indonezja post-proklamacja nie jest tak prosta, jak obrócenie dłoni.

Naród ten stanie przed różnymi wyzwaniami po odczytaniu proklamacji 17 sierpnia 1945 r.

Trwający konflikt między mieszkańcami Indonezji i Holandii spowodował szereg trudności dla Unitarnego Państwa Republiki Indonezji.

Konferencja Okrągłego Stołu

Obie strony preferują dyplomację, aby rozwiązać ten problem. Konferencja Okrągłego Stołu (KMB) odbyła się w celu rozwiązania sporów między dwoma krajami.

Konferencja ta odbywała się od 23 sierpnia do 2 listopada 1949 r. Konferencja ta odbywała się w Hadze w Holandii.

Przed Konferencją wiadomo było, że Holandia i Indonezja organizowały ją wcześniej trzykrotnie.

Umowa z Linggarjati podpisana w 1947 r., Umowa z Renville w 1948 r. I Umowa z Roem Royen podpisana w 1949 r.

Wydaje się to być motywowane jednym z czynników w realizacji konferencji. Jaki jest kontekst Konferencji Okrągłego Stołu? Oto jak to działa.

Konferencja Okrągłego Stołu

Tłem dla zorganizowania tej konferencji stało się niepowodzenie Holandii w stłumieniu siłą niepodległości narodu indonezyjskiego.

Awaria nastąpiła z powodu krytyki ze strony świata zewnętrznego. Jednak wcześniej Indonezja i Holandia negocjowały na drodze dyplomacji.

Przykładem krytyki świata międzynarodowego jest rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) potępiająca holenderski atak militarny na naród indonezyjski.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała również do rozwiązania sporu między obiema stronami w drodze negocjacji.

Po zawarciu Porozumienia Roem Royen 6 lipca planowano zorganizować konferencję, w której później wezmą udział osoby nadal przebywające na wygnaniu w Bangka.

Jednak wcześniej Konferencja Międzyindonezyjska odbywała się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia 1949 r. W Yogyakarcie.

W konferencji uczestniczyły władze powołanej później Zjednoczonej Republiki Indonezji. Następnie uczestnicy zgodzili się z zasadami i podstawowymi ramami konstytucji.

To właśnie spowodowało, że 11 sierpnia 1949 r. przedstawiciele Indonezji wzięli udział w konferencji Okrągłego Stołu w Hadze w Holandii.

Czas i miejsce konferencji Okrągłego Stołu

Jak wyjaśniono w niektórych wyjaśnieniach powyżej, sama ta konferencja nie odbyła się w Indonezji. Jednak w kraju wiatraków, czyli w Holandii. Dokładnie w mieście Haga.

Konferencja trwała od 23 sierpnia 1949 r. do 2 listopada 1949 r. W trakcie realizacji oczywiście wynegocjowano i uzgodniono kilka spraw w imię wzajemnego porozumienia.

Osoby biorące udział w konferencji Okrągłego Stołu

W Konferencji Okrągłego Stołu uczestniczyły trzy strony. Mianowicie z samego narodu indonezyjskiego, strona holenderska była reprezentowana przez BFO i UNCI (Komisarz ONZ ds. Indonezji) jako pośrednicy.

Osoby biorące udział w konferencji Okrągłego Stołu

Dla strony indonezyjskiej był to wynik negocjacji na Konferencji Międzyindonezyjskiej w Yogyakarcie.

1. Strona holenderska

Podczas konferencji okazało się, że stronę holenderską reprezentuje BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg).

Przedstawiciele Holandii faktycznie reprezentowali kilka krajów utworzonych przez Holendrów na Archipelagu Indonezyjskim.

Okazało się, że przedstawiciel BFO był znany Indonezyjczykowi, pochodzącemu z Pontianak sułtanowi Hamidowi II. Tymczasem przedstawicielowi z Holandii przewodniczył p. Var Marseveen.

2. Strona indonezyjska

Dla partii z samej Indonezji okazało się, że przewodniczy jej wiceprezydent Indonezji, czyli dr. Mohammad Hatta. Reprezentował Indonezję na Konferencji Okrągłego Stołu z 12 delegatami, a mianowicie:

 1. dr. Mohammad Hatta
 2. Pan. Moh. Rzym
 3. prof. Dr. Pan. Supomo
 4. Dr. J. Leitnena
 5. Pan. Ali Sastroamicijojo
 6. Ir. Dżuanda
 7. Dr. Sukiman
 8. Pan. Suyono Hadinoto
 9. Dr. Sumitro Djojohadikusumo
 10. Pan. Abdula Karima Pringgodigdo
 11. Pułkownik TB Simatupang
 12. Pan. Muwardi

3. Strony UNCI

Stronę UNCI reprezentował Chritchley. Celem istnienia UNCI (Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Indonezji) jest działanie jako mediator i mediator w sporach pokojowych między Indonezją a Holandią.

Cel konferencji Okrągłego Stołu

Oczywiście prowadzenie konferencji ma kilka celów. Oto niektóre z celów zorganizowania Konferencji Okrągłego Stołu:

Dążenie do zakończenia sporu, który miał miejsce między narodem indonezyjskim a Holandią, poprzez wdrożenie kilku umów zawartych między Republiką Indonezji a Holandią, zwłaszcza dotyczących utworzenia Zjednoczonego Państwa Indonezji (RIS).

Cel konferencji Okrągłego Stołu

Osiągając porozumienie na Konferencji Okrągłego Stołu, sam naród indonezyjski został uznany przez Holandię za kraj z pełną suwerennością, nawet bez Zachodniego Irianu.

Oba cele konferencji miały oczywiście na celu rozwiązanie sporów, które powstały po uzyskaniu przez Indonezję niepodległości.

Wyniki i treść realizacji Konferencji Okrągłego Stołu

W praktyce oczywiście konferencja zaowocowała porozumieniem, którego muszą przestrzegać obie strony. Poniżej wyniki i treść obrad Okrągłego Stołu:

 1. Holandia uznała suwerenność Stanów Zjednoczonych Indonezji (RIS) jako niepodległego państwa
 2. Samo uznanie suwerenności nie później niż 30 grudnia 1949 r
 3. Status prowincji West Irian zostaje sfinalizowany nie później niż rok po uznaniu suwerenności
 4. Unia Indonezyjsko-Holenderska została utworzona w celu prowadzenia współpracy między RIS a Holandią, na czele której stanął sam król Niderlandów
 5. Zjednoczona Republika Indonezji (RIS) zwróci holenderskie prawa własności oraz udzieli holenderskim firmom praw koncesyjnych i nowych zezwoleń
 6. Zjednoczona Republika Indonezji była zobowiązana do spłaty wszystkich długów holenderskich od 1942 roku
 7. Okręty wojenne z Holandii w Indonezji zostaną wycofane z kilkoma notami, że korwerty zostaną przekazane Zjednoczonej Republice Indonezji (RIS)
 8. Holenderska Armia Królewska w Indonezji zostanie wycofana, a Królewska Holenderska Armia Indii Wschodnich (KNIL) zostanie rozwiązana, ale pod warunkiem, że niektórzy z wymaganych członków zostaną włączeni do Indonezyjskich Narodowych Sił Zbrojnych (TNI).
 9. Podpisanie ratyfikacji i podpisanie Konferencji Okrągłego Stołu odbyło się 29 października 1949 r. Następnie wyniki konferencji zostały przekazane do KNIP (Centralnego Komitetu Narodowego Indonezji).

Następnie w dniach 6-14 grudnia 1949 r. odbyło się posiedzenie KNIP, którego celem było omówienie wyników i zawartości samego KMB.

Następnie, po przeprowadzeniu narady KNIP, ostatecznie zgodziła się z treścią i wynikami KMB i ustanowiła Soekarno jako jedynego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Indonezji (RIS).

Wniosek

To trochę informacji o konferencji okrągłego stołu, która odbywała się od 23 sierpnia 1949 do 2 listopada 1949 i obecność tej konferencji miała większy wpływ na rozwój samego narodu indonezyjskiego.

Być może bez tej konferencji Indonezja nadal spiera się z Holandią, zwłaszcza jeśli chodzi o władzę, jaką kiedyś sprawowali Holendrzy w Indonezji.

Stąd artykuł dotyczący celu zorganizowania Konferencji Okrągłego Stołu i nie zapomnij odwiedzać strony Infokekinian.

Bo mamy też wiele innych informacji i rekomendacji, które oczywiście przydadzą się i pomogą aktualnym znajomym.