Części sprzętu komputerowego: definicja i funkcje

Infokekinian.com – Z tej okazji podzielimy się częściami sprzętu komputerowego: Definicja i funkcje, więc oglądaj ten artykuł do końca, aby uzyskać pełniejsze i jaśniejsze informacje.

Sprzęt komputerowy jest częścią systemu komputerowego, który można obsługiwać, przeglądać i obsługiwać w celu wykonywania instrukcji oprogramowania.

Sprzęt to inne określenie sprzętu komputerowego. Sprzęt ma wpływ na ogólną wydajność systemu komputerowego. Oto jak to działa, a także różne typy sprzętu komputerowego i ich funkcje.

Części urządzenia komputerowego_ definicja i funkcje

Jak działa sprzęt komputerowy (sprzęt)

Sprzęt to niefizyczna część sprzętu. Oprogramowanie układowe jest źródłem podstawowych instrukcji dla sprzętu, których należy przestrzegać.

Sprzęt jest przechowywany na sprzęcie w specjalnych układach pamięci, którymi mogą być ROM lub EEPROM.

Sprzęt to krótki fragment oprogramowania (oprogramowania), który jest zwykle napisany w języku programowania niskiego poziomu w celu tworzenia podstawowych instrukcji, które mogą być szybko używane przez wymagany sprzęt. Te podstawowe instrukcje można podzielić na 3, a mianowicie:

1. Wprowadź podstawowe instrukcje

Podstawowe instrukcje wejściowe to instrukcje, które mogą przekazywać informacje do innego oprogramowania, a mianowicie do systemu operacyjnego wraz ze sterownikiem pośredniczącym.

Dzieje się tak, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z danym sprzętem. Na przykład pisanie za pomocą klawiatury, przesuwanie myszy i inne.

2. Przetwarzaj podstawowe instrukcje

Podstawowe instrukcje procesu to instrukcje, które działają jako pośrednicy dla procesów wejścia lub wyjścia przeprowadzanych przez urządzenie sprzętowe (nie oba).

Podstawowe instrukcje procesu, o których mowa, to instrukcje, które występują tylko w elemencie sprzętu lub nie występują w systemie komputerowym jako całości.

3. Wypisz podstawowe instrukcje

Podstawowymi instrukcjami wyjściowymi są instrukcje, które są wywoływane przez inne oprogramowanie, czyli system operacyjny z pośredniczącym sterownikiem.

Dzieje się tak, gdy pojawia się polecenie korzystania ze sprzętu od użytkownika. Na przykład odtwarzanie filmów na monitorze, drukowanie dokumentów na drukarce i tak dalej

Rodzaje sprzętu komputerowego i ich funkcje

System komputerowy składa się z 5 typów sprzętu, a mianowicie sprzętu wejściowego, sprzętowego procesowego, sprzętowego wyjściowego, sprzętu pamięci masowej i sprzętu elektrycznego.

Te pięć urządzeń sprzętowych jest rozmieszczonych w taki sposób, aby tworzyły zintegrowany system umożliwiający wprowadzanie, przetwarzanie i wyprowadzanie danych. Poniżej opisano każdy z trzech elementów sprzętu:

1. Wprowadź sprzęt

Sprzęt wejściowy to rodzaj sprzętu, którego funkcją jest wprowadzanie danych (wejściowych) do pamięci systemu komputerowego. Głównym sprzętem wejściowym systemu komputerowego jest klawiatura.

Mysz jest pomocniczym sprzętem wejściowym (urządzeniem peryferyjnym) systemu komputerowego. Oto kilka przykładów sprzętu wejściowego na komputerze.

1. Klawiatury

Klawiatura jest głównym urządzeniem wejściowym systemu komputerowego, które składa się z przycisków do obsługi komputera. Za pomocą klawiatury można wprowadzać dane w całym systemie komputerowym.

2. Mysz

Mysz to komputerowe urządzenie peryferyjne, które służy do wprowadzania danych w postaci ruchów kursora, kliknięć i przewijania.

Mysz pierwotnie używała piłki do wykonywania ruchów kursora, w miarę rozwoju technologii czujniki światła były używane do wykrywania ruchu.

3. Skanery

Skaner to sprzęt wejściowy na komputerze z danymi wejściowymi w postaci skanu dokumentu, podobnie jak kopiarka.

4. Dyski ROM

ROM-Drive to sprzęt wejściowy, który może odczytywać dane wejściowe z dysków cyfrowych w postaci płyt CD lub DVD. Urządzenia te są zwykle używane do instalowania systemów operacyjnych lub oprogramowania.

Istnieje kilka rodzajów napędów ROM, a mianowicie DVD-ROM i CD-ROM z możliwościami R (odczyt: tylko do odczytu) lub RW (odczyt: odczyt i zapis: zapis).

Obecnie kilka typów komputerów przenośnych (laptopów) nie zapewnia dysków ROM, więc instalacja systemu operacyjnego odbywa się za pomocą rozruchowego dysku flash.

2. Przetwarzaj sprzęt

Sprzęt procesowy to rodzaj sprzętu, który działa w celu przetwarzania danych lub wykonywania poleceń na wprowadzonych danych.

Głównym sprzętem procesowym systemu komputerowego jest procesor (CPU), VGA, karta dźwiękowa (karta dźwiękowa) i płyta główna

1. Procesor (CPU)

Procesor jest głównym sprzętem procesowym, który jest elementem obwodu elektronicznego, który może wykonywać określone obliczenia logiczne, arytmetyczne, system sterowania i wejścia/wyjścia (I/O) na podstawie instrukcji zamówionych przez użytkownika.

Prawie wszystkie procesy w systemie komputerowym są wykonywane przez procesor. Procesor jest również nazywany CPU (Central Processing Unit).

2. Płyty główne

Płyta główna to urządzenie sprzętowe w postaci płytki drukowanej, która łączy każdy element sprzętu w systemie komputerowym i jest wyposażona w układ BIOS (Basic Input Output System).

To urządzenie jest również nazywane płytą główną lub płytą główną. Na płycie głównej znajduje się wiele portów do podłączania różnych urządzeń w systemie komputerowym.

3. VGA

VGA (Video Graphics Array) to sprzęt używany do wizualizacji danych w formie graficznej. Szybki rozwój VGA wspiera rozwój branży CAD i gier.

4. Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa (karta dźwiękowa) to sprzętowe urządzenie służące do przetwarzania danych w postaci dźwięku, zarówno wytwarzające, jak i rejestrujące dźwięk.

3. Sprzęt wyjściowy

Sprzęt wyjściowy to rodzaj sprzętu, który działa w celu wyświetlania lub generowania danych wyjściowych z przetworzonych danych. Głównym sprzętem wyjściowym systemu komputerowego jest monitor i głośniki.

1. Monitory

Monitor jest urządzeniem wyjściowym, które służy do wyświetlania wyników przetwarzania danych graficznych z VGA. Wyświetlane dane dostarczają informacji w formie filmu.

2. Głośniki

Głośnik to urządzenie wyjściowe, które służy do wyprowadzania wyników przetwarzania karty dźwiękowej w postaci dźwięku.

3. Drukarki

Drukarka jest urządzeniem wyjściowym służącym do drukowania papieru.

4. Projektor

Projektor to urządzenie wyjściowe służące do wyświetlania obrazów na ekranie projekcyjnym za pomocą elementów optycznych.

4. Sprzęt pamięci masowej

Sprzęt pamięci masowej to rodzaj sprzętu, który służy do przechowywania danych użytkownika.

Istnieją 2 główne urządzenia pamięci masowej systemu komputerowego: wewnętrzna pamięć nieulotna (HDD/SSD) i pamięć ulotna (RAM).

1. RAM

Baran (Pamięć o dostępie swobodnym) to nośnik pamięci, który jest nietrwały (dane są tracone po wyłączeniu zasilania), a dostęp do danych jest losowy (losowy).

Pamięć RAM służy do przechowywania danych podczas ich przetwarzania przez procesor. Ponieważ wykorzystuje technologię DRAM, proces przesyłania danych w pamięci RAM jest setki, a nawet tysiące razy szybszy niż w przypadku zwykłego dysku twardego.

Aby poprawić wydajność, dane przetwarzane przez procesor będą tymczasowo przechowywane w pamięci RAM.

Pamięć RAM jest również używana do technologii buforowania, a mianowicie do przechowywania plików tymczasowych, na przykład przy pierwszym uruchomieniu aplikacji będzie działać wolno.

Ale za drugim razem będzie szybko. Dzieje się tak, ponieważ pamięć RAM przechowuje dane aplikacji do przetworzenia w razie potrzeby, co jest znane jako buforowanie.

2. ROMY

ROM (Read Only Memory) to nośnik pamięci, który jest nieulotny (dane nie są tracone po wyłączeniu zasilania) i jest tylko do odczytu. ROM jest zwykle używany w układach BIOS lub Firmware.

3. Dysk twardy

Dyski twarde to nieulotne nośniki danych (dane nie są tracone po wyłączeniu zasilania) służące do przechowywania danych systemu operacyjnego i danych użytkownika w postaci dysków cyfrowych.

Hardisk umożliwia podzielenie miejsca przechowywania według partycji. Na przykład partycje na systemy operacyjne, oprogramowanie, gry i partycje D:\ na pliki użytkownika, takie jak muzyka, filmy, dokumenty. Dysk twardy jest również nazywany dyskiem twardym.

4. Dyski SSD

SSD (Solid State Drive) to nieulotny nośnik danych z technologią NAND Flash, który jest używany zamiast HDD.

Technologia NAND Flash, która zastępuje dyski cyfrowe sprawia, że dyski SSD są szybsze, mocniejsze i bardziej energooszczędne.

5. NV ja

NVme to nieulotny nośnik pamięci z technologią NAND Flash z dysku SSD, który wykorzystuje port PCI Express i jest używany zamiast zwykłego dysku SSD w celu uzyskania większej wydajności.

Ten port jest zwykle używany do kart graficznych (VGA) lub dźwiękowych, dzięki czemu technologia NVme może zapewnić maksymalną wydajność z nośników pamięci NAND Flash. NVme jest często używany w centrach danych lub serwerach komputerowych.

5. Sprzęt elektryczny

Do pracy system komputerowy wymaga stałego zasilania i napięcia. Systemy komputerowe wykorzystują zasilacz do zarządzania zasilaniem innych urządzeń sprzętowych.

Ponadto użytkownicy zwykle instalują stavolt, aby ustabilizować energię elektryczną, która dostaje się do systemu komputerowego, zanim zostanie ona uregulowana przez zasilacz.

1. Zasilacze

Zasilacz to sprzęt komputerowy służący do konwersji napięcia z prądu przemiennego na prąd stały, dzięki czemu można zarządzać powiązanymi systemami komputerowymi.

2. Stavolta

Stavolt (napięcie stabilizatora) to urządzenie sprzętowe, które działa w celu stabilizacji napięcia elektrycznego.

Zastosowanie stabilizatora ma na celu zapobieganie uszkodzeniom urządzeń elektronicznych na skutek znacznych wahań napięcia w ruchu drogowym.

3. UPS

UPS (Uninterruptible Power Supply) to urządzenie sprzętowe, które zapewnia rezerwę energii elektrycznej, jako alternatywę w przypadku braku zasilania.

Pomaga to użytkownikowi w prawidłowym zamknięciu komputera jako środek zapobiegający uszkodzeniu danych podczas awarii zasilania.

UPS jest obecnie zwykle wyposażony w układ stabilizujący, dzięki czemu korzystanie z UPS nie wymaga już stawolta. Jednak cena UPS jest droższa niż stavolt.

Wniosek

To trochę informacji o znaczeniu i funkcji sprzętu komputerowego oraz podziale sprzętu komputerowego.

Stąd artykuł o Części sprzętu komputerowego: definicja i funkcje i nie zapomnij odwiedzać strony Infokekinian.

Bo mamy też wiele innych informacji i rekomendacji, które oczywiście przydadzą się i pomogą aktualnym znajomym.