7 głównych elementów muzyki, o których niewiele wiadomo

InfoKekinian.com Jako koneserzy muzyki oczywiście znamy już główne elementy zawartej w niej sztuki muzycznej, które sprawiają, że utwór jest piękny i przyjemny w odbiorze.

Muzyka pojawiają się obok siebie u ludzi jako słodziki, artyści i regulatory atmosfery. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób zakochuje się w muzyce.

Zrozumienie sztuki muzycznej
Muzyka, którą możemy dzisiaj docenić, ma długą historię i podróż od początków muzyki.

Nawet teraz istnieje wiele stylów artystycznych, więc pojęcie sztuki muzycznej będzie kojarzone z różnymi rzeczami.

Takich jak instrumenty muzyczne, artyści, piosenki i piosenki. Wielopłaszczyznowa forma sztuki muzycznej odgrywa ważną rolę w naszym codziennym życiu.

Musisz zrozumieć poniższy opis znaczenia, historii, typów, funkcji i podstawowe elementy muzyki w celu uzyskania pozytywnych cech sztuki muzycznej.

Zrozumienie sztuki muzycznej

Zrozumienie sztuki muzycznej w języku wymaga dwóch słów: „sztuka” i „muzyka”, z których każde ma inne znaczenie.

Sztuka to wymiar ludzkiej produkcji lub emocji, które są wlewane w określone media w celu przekazania lub wykonania ich innym.

Słowo „muzyka” pochodzi od greckiego słowa mousikos, które oznacza „bóg piękna” i sprawuje władzę nad sztuką i nauką.

Definicja sztuki muzycznej jest następnie interpretowana jako dyscyplina lub szkoła artystyczna, która wykorzystuje tony i dźwięki lub mieszankę relacji czasowych do przekazywania wyrażeń, wiadomości lub wartości artystycznych innym jako całości iw ciągłości.

Dlatego koncepcja sztuki muzycznej jest dyscypliną artystyczną, która kładzie nacisk na wykorzystanie harmonii, melodii, rytmu, tempa i dźwięku jako środka komunikowania artystycznej jakości artystów lub producentów sztuki jednostkom lub innym koneserom sztuki.

W tej dziedzinie istnieje wiele perspektyw naukowych ze względu na powszechną popularność muzyki na całym świecie.

Nic więc dziwnego, że wielu naukowców ma różne opinie na temat znaczenia muzyki na podstawie swoich doświadczeń estetycznych.

Historia sztuki muzycznej

Sztuka muzyczna ma długą historię i podróż, odkąd ludzie po raz pierwszy pojawili się na tej ziemi.

To właśnie ta umiejętność muzyczna szybko zyskała na popularności. Oto historia ewolucji muzyki od starożytności do współczesności:

1. Wieki prehistoryczne

Ta historia zaczyna się między 180 000 a 100 000 lat temu wraz z obecnością Homo sapiens i odkryciem najstarszego znanego instrumentu muzycznego, fletu wykonanego z wydrążonej kości niedźwiedzia.

Narzędzie jest następnie używane do wydawania charakterystycznego dźwięku, a ludzie używają go z różnych powodów. Mówi się, że flet ma ponad 40 000 lat.

2. Średniowiecze

W latach 476-1572 muzyka była regularnie używana podczas chrześcijańskich uroczystości religijnych. Wiele nowych odkryć w tej dziedzinie wskazuje na ewolucję muzyki do celów innych niż religijne.

3. Epoka renesansu

W latach 1500-1600 sztuka muzyczna rozwinęła się w muzykę romantyczną i weselną. W okresie renesansu muzyka kościelna podupadła, chociaż dziś powszechne są fortepiany i organy solowe.

W tej muzyce pojawili się także muzycy i kompozytorzy, tacy jak Leonin, Perotin i Guillaume de Machaut.

4. Epoka baroku i rokoko

Okresy baroku i rokoka przypadły na okres między 1600 a 1750 rokiem, kiedy to wzrosło wykorzystanie ornamentyki i dekoracji muzycznej.

Późniejsze zastosowania muzyki rokoko zostały zaaranżowane i nagrane, a użycie nowej muzyki było powszechne.

Jednym z najsłynniejszych muzyków tego okresu był Jan Sebastian Bach, twórca kościelnej muzyki rockowej i kompozytor tego instrumentalnego utworu.

5. Wiek klasyczny

Od 1750 do 1820 roku sztuka muzyczna osiągnęła swój szczyt. Okres ten nazwano później okresem klasycznym, w którym dynamika gry złagodniała, a tempo zmieniało się wraz z coraz większymi przyspieszeniami.

Ponadto śpiew ritardando stał się bardziej miękki, chociaż jest niewiele ozdób z tej epoki.

W tej epoce klasycznej wyróżniali się kompozytorzy tacy jak Wolfgang, Joseph Haydn, Ludwig Van Beethoven i Johann Christian Bach.

6. Epoka romantyzmu

W latach 1810-1900 muzyka dotyczyła subiektywnych emocji. Ponadto sztuka muzyczna obfituje w aspekty romantyczne lub emocjonalne.

W tej romantycznej epoce muzyka wykorzystuje dużą szybkość i dynamikę.

7. Wiek nowożytny

Uważa się, że współczesna epoka trwała od końca XX wieku do chwili obecnej, kiedy to powstało wiele platform czy mediów do słuchania muzyki.

Nowoczesna muzyka tabg kładzie większy nacisk na ton, polot i rytm.

Coraz bardziej wyrafinowane postępy technologiczne, takie jak wprowadzenie dyktafonów i edycja muzyki, wprowadziły nowe gatunki do dzisiejszej muzyki klasycznej.

Dzięki temu możemy teraz słuchać muzyki dowolnego gatunku.

Podstawowe elementy sztuki muzycznej

Podstawowe elementy sztuki muzycznej
Oto główne elementy sztuki muzycznej:

1. Dźwięk

Dźwięk jest najbardziej podstawową muzyką twórczości muzycznej. Według Djohana (2016, s. 10) dźwięk to zmiana drgań powietrza, które mają długość fali i okres częstotliwości.

Podstawowe składniki dźwięku w muzyce można podzielić na:

 1. Dostrój lub ton
 2. Czas trwania lub długość wydawanego dźwięku
 3. Intensywność
 4. Barwa lub kolor dźwięku.

2. Ton

Ton to podział dźwięku na określone częstotliwości. Ton jest najprostszą jednostką sztuki muzycznej i można go podzielić na wysokie i niskie tony na podstawie ich częstotliwości i odległości od tonu standardowego.

Tony mogą być ułożone w kilku skalach, ponieważ sam ton ma trzy rodzaje skal, a mianowicie durową, mollową i pentatoniczną (powszechnie stosowaną w muzyce tradycyjnej).

3. Melodia

Melodia składa się z serii wysokich i niskich dźwięków, które brzmią sekwencyjnie. Według Jamalusa (1998, s. 16) melodia to układ lub seria tonów o regularnych wibracjach, które brzmią sekwencyjnie i przekazują emocję lub ideę.

4. Rytm

Rytm to powtarzanie serii ruchów w kompozycji muzycznej, które są ułożone w taki sposób, aby brzmiały melodyjnie lub wywoływały określone efekty dla słuchacza.

Zgodnie z tą koncepcją, według Jamalusa (1998, s. 7), rytm to ciąg ruchów składający się z elementów muzycznych.

5. Birama

Takty to powtarzające się uderzenia lub wahania, które występują w regularnych odstępach czasu. Sam słupek jest zapisany w liczbach ułamkowych, takich jak 2/4, 3/4, 6/8 itd.

Liczba przed ukośnikiem wskazuje wartość uderzenia w każdym takcie, ale liczba po ukośniku wskazuje wartość jednej nuty na uderzenie.

6. Skala

Skale, struktura lub notacja to układ nut przypominający drabinę (od niskiego do wysokiego). W skali tej występują dwie skale, a mianowicie diatoniczna z siedmioma dźwiękami i dwoma rodzajami odległości (1/2 i 1) oraz pentatoniczna z pięcioma dźwiękami głównymi.

Skale składają się z nuty podstawowej, po której następuje nuta niższa lub wyższa, która jest zgodna z określonym wzorcem interwałowym i jest charakterystyczna.

7. Harmonia

Harmonia to połączenie nut, które grane razem dają harmonijny dźwięk.

Te elementy harmoniczne są znane jako interwały, w których akord zawiera dodatkowe elementy harmoniczne. Akordy odnoszą się do harmonii, które uzupełniają melodię.

Ogólnie mówi się, że harmonia tworzy pionową integrację sztuki muzycznej, podczas gdy harmonia tworzy poziomą harmonię dzieł. W sztuce muzycznej harmonia jest harmonią chóru.

Zasady sztuki muzycznej (elementy ekspresji)

Zasady sztuki muzycznej
Jak już wspomniano, głównym elementem jest forma lub struktura części muzycznej.

Podczas gdy zasada sztuki muzycznej jest środkiem do podkreślenia głównych form lub aspektów, które zostały określone wcześniej.

Zasady lub aspekty ekspresji muzycznej obejmują tempo lub szybkość muzyki, dynamikę lub poziom głośności, głośność i miękkość dźwięku oraz barwę lub barwę, która jest określona przez sposób wytwarzania dźwięku.

Oto kilka koncepcji lub aspektów ekspresji, które można również uznać za kontynuację wcześniej omówionych elementów sztuki muzycznej:

1. Tempo

Tempo to szybkość, z jaką wykonywany jest utwór. Według Millera (Bramantyo, s. 24) tempo to włoski termin oznaczający czas w sztuce muzycznej, tak więc tempo oznacza prędkość.

Oto różne tempa:

 1. Presto: Bardzo szybko
 2. allegro: wrzesień
 3. Vivace: ogólne (zwane także: życiem lub życiem codziennym)
 4. Umiarkowane: Umiarkowane
 5. Andante: Trochę powolny
 6. Adagio: Wolniej
 7. Lento: wolno
 8. Largo: Bardzo wolno.

W ten sposób możemy modyfikować tempo, aby tworzyć melodie lub utwory muzyczne, które przekazują określone wrażenie.

Na przykład bardzo szybkie tempo nadaje muzyce energetyczny i podnoszący na duchu charakter, podczas gdy bardzo wolne tempo tworzy smutną lub romantyczną muzykę.

2. Dynamiczny

Siłą lub słabością prezentacji dźwięku jest jego dynamika, gdzie dynamika to style dźwiękowe, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu napięcia lub napięcia muzyki.

Im silniejszy poziom napięcia lub napięcia dynamicznego, tym głośniejsza będzie muzyka. I odwrotnie, im spokojniejsza muzyka, tym słabszy poziom napięcia.

Oto kilka rodzajów dynamiki:

 1. Fortissimo: Bardzo trudne
 2. Mocna strona: Głośno
 3. Mezzo Forte: Trochę głośno
 4. Mezzo Piano: Nieco miękkie
 5. Fortepian: miękki
 6. Pianossimo: Bardzo miękkie

3. Barwa lub ton koloru

Barwa lub Ton koloru
Barwa to jakość lub ton dźwięku lub właściwości dźwiękowe, dzięki którym dźwięki wydają się wyraźne. Różne metody wytwarzania tonów lub materiałów źródłowych dźwięku mogą dawać różnorodne barwy.

Funkcja sztuki muzycznej

Musisz zrozumieć funkcję sztuki muzycznej w życiu codziennym po zapoznaniu się ze znaczeniem, historią, elementami i formami muzyki.

Na podstawie swojej ewolucji sztuka muzyczna coraz bardziej przeplata się z ludźmi i służy ważnym celom, takim jak:

1. Środki wyrażania siebie

Muzyka może być używana jako forma wyrażania siebie, ponieważ może być używana do przekazywania emocji lub pomysłów producenta.

Nic więc dziwnego, że wielu muzyków tworzy muzykę w oparciu o swoje życiowe doświadczenia, a następnie przeplata ją przyjemnymi melodiami.

2. Zaplecze terapeutyczne

Muzyka była wykorzystywana jako swego rodzaju rehabilitacja od czasów II wojny światowej, kiedy to wiele osób popadło w depresję z powodu trudnych warunków konfliktu.

Wtedy muzyka ratuje tych, którzy doznają traumy, zaburzeń psychicznych i paraliżu narządów.

3. Zaplecze rozrywkowe

Nie można odmówić muzyce rozrywkowej wartości, ponieważ potrafi ona dawać radość lub dodawać odrobinę piękna emocjom słuchaczy.

4. Obiekty ceremonialne

Muzyka jest często używana w rytuałach kulturowych, religijnych, rytualnych, oficjalnych i formalnych. Ta ceremonialna muzyka może następnie zwiększyć radość z ceremonii.

5. Zaplecze taneczne

Muzyka jest bardzo potrzebna do towarzyszenia występom tanecznym, aby ożywić i dodać tańcu piękna.

Dlatego za każdym razem, gdy odbywa się występ taneczny, na imprezie będzie też muzyka.

6. Obiekty handlowe

Branża staje się ogromnym wehikułem biznesowym ze względu na poziom zainteresowania i entuzjazmu dla muzyki.

Duża liczba entuzjastów muzyki pozwala artystom i muzykom utrzymywać się ze swojej twórczości.

Począwszy od sprzedaży nagrań muzycznych lub występów muzycznych na żywo na estradzie koncertowej.

Rodzaje sztuk muzycznych

typy
Historia muzyki jako formy sztuki przyczyniła się również do zróżnicowania gatunków muzycznych w oparciu o mistrzostwo muzyki i publiczności.

Aby uzyskać wiele słyszalnych odniesień muzycznych, musisz znać następujące gatunki muzyczne:

1. Tradycyjna muzyka

Muzyka tradycyjna to rodzaj muzyki, który jest przekazywany od naszych przodków z pokolenia na pokolenie, przy czym zachowuje swoje cechy charakterystyczne dla niektórych pokoleń.

Ponadto nadal używana jest muzyka tradycyjna tradycyjne instrumenty muzyczne tworzyć określone notatki.

Przykładem tradycyjnej muzyki w Indonezji jest jawajska muzyka gending, która wykorzystuje gamelan, saron, gong itp. Do tworzenia jawajskiego karawitańskiego instrumentu muzycznego.

2. Muzyka współczesna

Na podstawie jego ewolucji wpisz nowoczesna muzyka te bardziej uniwersalne używają wielu zaawansowanych technologii i nowych kultur do tworzenia swoich instrumentów.

Muzyka EDM jest przykładem muzyki współczesnej, ponieważ do produkcji określonej muzyki wykorzystuje sprzęt DJ-ski, który opiera się na zaawansowanej technologii.

3. Muzyka współczesna

Muzyka współczesna to muzyka, która ma podobieństwa z muzyką tradycyjną i muzyką współczesną.

Wariacje tonu, wysokości, rytmu, tempa i stylu muzycznego muzyki klasycznej są zwykle bardziej złożone i zróżnicowane.

Nawet muzyka klasyczna używa tonów, które nie są wyłączne dla muzyki instrumentalnej.

Często zadawane pytania

Tutaj podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania:

Jakie są cechy sztuki muzycznej?

Oto cechy sztuki muzycznej:

 1. Uczył się ustnie
 2. Nie posiada adnotacji
 3. Tradycyjna muzyka jest nieformalna
 4. Wymagany gracz nie jest wyspecjalizowany.

Kiedy muzyka pojawiła się w Indonezji?

Według historii muzyka zaczęła pojawiać się w Indonezji od III lub II wieku pne, kiedy kultura epoki brązu migrowała na archipelag, który na ogół używał instrumentów perkusyjnych, takich jak gongi i bębny.

Wniosek

To trochę informacji o głównych elementach sztuki muzycznej, które musisz znać, wraz z funkcjami i rodzajami.

Jak wyjaśniono powyżej, główne elementy tej sztuki muzycznej mają 7 elementów, takich jak dźwięk, ton, moledi, rytm, skala czasowa, skale, a także harmonia.