Kompletny! 3 Funkcje szerokości geograficznej: określanie lokalizacji na Ziemi

InfoKekinian.com – Szerokość geograficzna to sieć linii poprowadzonych poziomo wokół ziemi, równolegle do równika. Funkcja szerokości geograficznej odgrywa ważną rolę w nawigacji i mapowaniu.

Linie szerokości geograficznej są również znane jako równoleżniki, ponieważ linie te są zawsze równoległe do siebie.

Definicja szerokości geograficznej

Każda linia szerokości geograficznej ma inną wartość stopnia, od 0° na równiku do 90° na biegunie północnym lub południowym.

Od czasów starożytnych ludzie używali szerokości geograficznej do określania pozycji miejsca na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Szerokość geograficzna jest również podstawą do określania stref czasowych na całym świecie, gdzie każde 15 stopni różnicy między dwiema sąsiednimi szerokościami geograficznymi odpowiada jednej godzinie różnicy czasu.

W tym artykule omówimy więcej na temat znaczenia i pomiaru szerokości geograficznej, funkcji szerokości geograficznej, jej ważnej roli w określaniu globalnych wzorców klimatycznych oraz różnych typów szerokości geograficznych, które istnieją na Ziemi.

Ponadto omówimy również wpływ szerokości geograficznej na strefy czasowe i ich ważną rolę w globalnej nawigacji.

Definicja szerokości geograficznej

Szerokość geograficzna to poziome linie narysowane na powierzchni Ziemi. Linie te są rysowane równolegle do równika i służą do podziału Ziemi na regiony.

Każda szerokość geograficzna ma inną wartość stopnia, a wartość ta wzrasta wraz z odległością od równika.

Pomiary szerokości geograficznej są wykonywane przy użyciu stopni podzielonych na 360 części, gdzie każda część reprezentuje 1 stopień.

Równik to linia szerokości geograficznej, która ma wartość 0° i znajduje się w połowie drogi między biegunem północnym a biegunem południowym.

Tymczasem na biegunie północnym i południowym znajdują się szerokości geograficzne zwane 90° szerokości geograficznej północnej i 90° szerokości geograficznej południowej.

Funkcja szerokości geograficznej

Szerokość

Oto niektóre funkcje szerokości geograficznej:

1. Określanie położenia na Ziemi

Funkcja pierwszej szerokości geograficznej służy do określania położenia na ziemi, zarówno w poziomie, jak iw pionie.

We współrzędnych geograficznych szerokość geograficzna wskazuje położenie na północ lub południe od równika.

Znając szerokość geograficzną danego miejsca, możemy określić względne położenie tego miejsca względem równika.

2. Określanie klimatu i pogody

Funkcjonować szerokość po drugie, wpływa to gdzieś na klimat i pogodę. Im bliżej równika znajduje się jakieś miejsce, tym cieplejszy jest klimat.

I odwrotnie, im dalej od równika, tym chłodniejszy klimat. Ponadto szerokość geograficzna wpływa również na ilość opadów w danym miejscu.

3. Określanie czasu

Funkcja następnej szerokości geograficznej jest również używana do określenia gdzieś czasu. We współrzędnych czasowych szerokość geograficzna wskazuje różne strefy czasowe dla każdego miejsca na Ziemi.

Znając szerokość geograficzną danego miejsca, możemy określić różnicę czasu z innymi miejscami na ziemi.

Ważna rola szerokości geograficznych

Jedną z ważnych ról szerokości geograficznej jest określanie globalnych wzorców klimatycznych. Szerokość geograficzna pomaga w podziale Ziemi na regiony o różnych cechach klimatycznych.

Wynika to z różnic w ilości światła słonecznego odbieranego przez każdy region, na co wpływa stopień szerokości geograficznej, na której znajduje się region.

Szerokość geograficzna odgrywa również ważną rolę w nawigacji i tworzeniu map. W nawigacji szerokość geograficzna służy do określania pozycji statków lub samolotów na morzu lub w powietrzu. Tymczasem w mapowaniu szerokość geograficzna służy do określania współrzędnych miejsca na Ziemi.

Typy szerokości geograficznych

Typy szerokości geograficznych
Istnieje kilka rodzajów szerokości geograficznych, które należy znać, a mianowicie:

  • Równik (0°)
  • Zwrotnik Raka (23,5° N)
  • Zwrotnik Koziorożca (23,5° S)
  • Koło podbiegunowe (66,5° N)
  • Koło podbiegunowe (66,5° S)

Każdy typ szerokości geograficznej ma inne cechy i role. Równik to szerokość geograficzna, która dzieli Ziemię na półkulę północną i południową.

Zwrotniki Raka i Koziorożca to szerokości geograficzne, które latem wyznaczają najdalszy punkt Słońca od równika.

Tymczasem koła podbiegunowe i podbiegunowe to szerokości geograficzne, które wyznaczają najdalszy punkt od słońca zimą.

Wpływ szerokości geograficznej na strefy czasowe

Jak wcześniej wspomniano, szerokość geograficzna jest również podstawą do określania stref czasowych na całym świecie.

Każde 15 stopni różnicy między dwiema sąsiednimi szerokościami geograficznymi odpowiada jednej godzinie różnicy czasu. Dlatego na świecie są 24 strefy czasowe.

Strefa czasowa jest ustalana na podstawie szerokości geograficznej przechodzącej przez Greenwich w Anglii o wartości stopni 0°. Ta szerokość geograficzna jest znana jako południk Greenwich.

Obszary na zachód od południka Greenwich mają wcześniejszą strefę czasową niż obszary na wschód od południka Greenwich.

Na przykład Indonezja ma trzy strefy czasowe, a mianowicie czas zachodnioindonezyjski (WIB), który znajduje się na zachód od południka Greenwich i ma wartość 7,5 stopnia, czas środkowoindonezyjski (WITA), który znajduje się między WIB a czasem wschodnioindonezyjskim (WIT), oraz czas wschodni Indonezyjski czas (WIT), który jest na wschód od południka Greenwich o wartości 9 stopni.

Ważna rola szerokości geograficznych w globalnej nawigacji

Szerokość geograficzna odgrywa również ważną rolę w globalnej nawigacji. Szerokość geograficzna jest używana jako punkt odniesienia przy określaniu położenia obiektu lub miejsca na Ziemi.

W nawigacji morskiej szerokość geograficzna jest używana jako punkt odniesienia przy określaniu szerokości geograficznej statku, a mianowicie pozycji statku na północ lub południe od równika.

Tymczasem w żegludze powietrznej szerokość geograficzna jest używana jako punkt odniesienia przy określaniu szerokości geograficznej lub pozycji statku powietrznego na północ lub południe od równika.

Szerokość geograficzna jest również używana w systemie GPS (Global Positioning System), który służy do określania położenia obiektu lub miejsca na Ziemi.

GPS działa poprzez wysyłanie sygnałów z satelitów krążących wokół Ziemi.

Sygnał ten odbierany jest przez odbiornik GPS, który następnie na podstawie informacji zawartych w sygnale, w tym informacji o szerokości geograficznej, oblicza położenie obiektu lub miejsca.

Przyszłość szerokości geograficznych

Przyszłość szerokości geograficznych
W przyszłości rola szerokość będą odgrywać coraz większe znaczenie w globalnej nawigacji, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej wyrafinowanego rozwoju technologicznego.

Szerokość geograficzna nadal będzie punktem odniesienia przy określaniu położenia obiektu lub miejsca na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i na morzu oraz w powietrzu.

Istnieje jednak również możliwość negatywnego wpływu na globalną nawigację spowodowanego globalną zmianą klimatu.

Globalna zmiana klimatu może wpłynąć na charakterystykę klimatu w niektórych regionach, co będzie miało wpływ na globalną nawigację.

Dlatego rola szerokości geograficznych w podziale Ziemi na regiony o różnych cechach klimatycznych będzie nabierać coraz większego znaczenia w stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom.

Podział klimatu na podstawie szerokości geograficznej

Klimat to średnie warunki pogodowe na danym obszarze w długim okresie czasu. Szerokość geograficzna wpływa na klimat, ponieważ szerokość geograficzna wpływa na ilość światła słonecznego otrzymywanego przez dany obszar.

Ogólnie rzecz biorąc, im obszar jest bliżej równika, tym temperatura jest wyższa, a im dalej od równika, tym temperatura jest niższa.

Ze względu na szerokość geograficzną region Ziemi jest podzielony na trzy strefy klimatyczne, a mianowicie strefę tropikalną, strefę umiarkowaną i strefę zimną.

Strefa tropikalna leży między równikiem a Zwrotnikiem Raka na północy i Zwrotnikiem Koziorożca na południu.

Region tropikalny charakteryzuje się gorącym i wilgotnym klimatem przez cały rok i obejmuje większość Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej.

Strefa umiarkowana znajduje się między Zwrotnikiem Raka i kołem podbiegunowym na północy a Zwrotnikiem Koziorożca i kołem podbiegunowym na południu.

Region ten ma bardziej umiarkowany klimat i jasne zimy. Niektóre kraje znajdujące się w strefie umiarkowanej to Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Korea i kilka krajów w Europie.

Zimna strefa znajduje się za kołem podbiegunowym na północy i kołem podbiegunowym na południu. Region ten charakteryzuje się bardzo niskimi temperaturami i bardzo długimi zimami.

Niektóre kraje znajdujące się w strefie zimnej to Rosja, Norwegia, Islandia, Grenlandia i Antarktyda.

Podział terytorialny ze względu na strefy klimatyczne ma bardzo duże znaczenie w życiu człowieka, ponieważ klimat w dużym stopniu wpływa na sposób życia i działalność człowieka w regionie.

Dzięki zrozumieniu podziału gruntów na podstawie szerokości geograficznej i stref klimatycznych możemy podejmować lepsze decyzje dotyczące wyzwań związanych z klimatem, takich jak klęski żywiołowe i globalne zmiany klimatu.

Przykład użycia Współrzędnych

Przykład użycia Współrzędnych
Oto kilka przykładów wykorzystania szerokości geograficznej do określenia położenia na ziemi:

1. Określanie położenia geograficznego

Szerokość geograficzna służy do określania położenia geograficznego miejsca na ziemi.

Na przykład Dżakarta znajduje się na 6 stopniach 12′ szerokości geograficznej LU, co oznacza, że Dżakarta znajduje się na półkuli północnej i 6 stopni 12 minut od równika.

2. Określanie klimatu i pogody

Szerokość geograficzna wpływa również na klimat i pogodę w danym miejscu. Na przykład tropiki znajdują się między 23,5 stopnia szerokości geograficznej północnej a 23,5 stopnia szerokości geograficznej południowej.

Tropiki mają gorący i wilgotny klimat przez cały rok, ponieważ znajdują się blisko równika.

3. Określ strefę czasową

Szerokość geograficzna służy również do określania strefy czasowej miejsca na ziemi.

Na przykład Indonezja ma trzy różne strefy czasowe, a mianowicie WIB (czas zachodnio-indonezyjski), WITA (czas środkowo-indonezyjski) i WIT (czas wschodnio-indonezyjski).

Szerokość geograficzna 120 stopni na wschód (długość geograficzna wschodnia) jest używana jako odniesienie do oddzielenia stref czasowych.

Często zadawane pytania

1. Co to jest Współrzędne?

Szerokość geograficzna to wyimaginowane linie biegnące równolegle do równika, używane do określania położenia na Ziemi.

2. Jak szerokość geograficzna wpływa na klimat i pogodę w danym miejscu?

Im bliżej równika znajduje się jakieś miejsce, tym cieplejszy jest klimat. I odwrotnie, im dalej od równika, tym chłodniejszy klimat.

Ponadto szerokość geograficzna wpływa również na ilość opadów w danym miejscu.

3. Jakie są przykłady wykorzystania szerokości geograficznej do określania położenia na Ziemi?

Przykłady wykorzystania szerokości geograficznej obejmują określenie położenia geograficznego, klimatu i pogody, a także strefy czasowej miejsca na ziemi.

4. Ile stref czasowych jest w Indonezji?

Indonezja ma trzy różne strefy czasowe, a mianowicie WIB (czas zachodnio-indonezyjski), WITA (czas środkowo-indonezyjski) i WIT (czas wschodnio-indonezyjski).

5. Co by się stało, gdyby na Ziemi nie było szerokości geograficznych?

Gdyby na Ziemi nie było szerokości geograficznych, trudno byłoby określić położenie geograficzne miejsca, strefę czasową oraz klimat i pogodę miejsca.

Szerokość geograficzna jest bardzo ważna przy określaniu położenia na ziemi.

Wniosek

To trochę informacji na temat funkcji szerokości geograficznej, która odgrywa ważną rolę w różnych aspektach życia człowieka, zwłaszcza w globalnej nawigacji i wyznaczaniu stref czasowych na całym świecie.

Szerokość geograficzna ma również istotny wpływ na utrzymanie ciągłości życia na Ziemi poprzez swoją rolę w podziale obszarów o różnych cechach klimatycznych.

Dlatego ważne jest, abyśmy zrozumieli i docenili rolę szerokości geograficznych w naszym codziennym życiu i stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom.

Znając szerokość geograficzną, możemy łatwiej określić położenie obiektu lub miejsca na Ziemi, a także zrozumieć charakterystykę klimatu w niektórych obszarach, co może pomóc nam w podejmowaniu ważnych decyzji w naszym życiu.

Mamy nadzieję, że ten artykuł może dostarczyć przydatnych informacji czytelnikom i zwiększyć zrozumienie roli szerokości geograficznej w życiu człowieka. Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.