Podstawa prawna, obowiązki i uprawnienia instytucji państwowych

Obowiązki i uprawnienia instytucji państwowych - Witam, jak się masz? Wczoraj nasz przyjaciel dostał zadanie szkolne w celu określenia podstaw prawnych, obowiązków i uprawnień instytucji państwowych, takich jak Prezydent, MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisja Sądownicza, BPK i Bank Indonezji. Cóż, tym razem omówimy to wszystko.

Aby ułatwić zrozumienie i rozróżnienie obowiązków i uprawnień wspomnianych instytucji państwowych, przygotowaliśmy je w formie tabelarycznej. Proszę przeczytać i przestudiować poniższą tabelę.

 

Podstawa prawna, obowiązki i uprawnienia instytucji państwowych

Tabela podstaw prawnych, obowiązków i uprawnień instytucji państwowych.

Dobra, to był ten stół, który wyjaśniał podstawa prawna, obowiązki i kompetencje instytucji państwowych Prezydent, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne, Rada Przedstawicieli Ludowych, Regionalna Rada Przedstawicielska, Komisja Sądownicza, Najwyższa Agencja Kontroli i Bank Indonezji. Mam nadzieję, że jest to przydatne dla was wszystkich, pozdrowienia, przyjaciele: V

NIENazwa instytucji państwowejPodstawa prawnaObowiązki i uprawnienia
1PrezydentArt. 4 ust. 1 Konstytucji z 1945 r., Art. 5 ust. 1 i 2 Konstytucji z 1945 r., Art. 11 ust. Konstytucji z 1945 r., art. 14 ust. 1 i 2 UUD 1945, art. 15 Konstytucja z 1945 r., art. 16 Konstytucji z 1945 r., art. 17 ust. 2 Konstytucji z 1945 r., art. 20 ust. 2 Konstytucji 1945, art. 24A ust. 3 Konstytucji z 1945 r., art. 24C ust. 3 Konstytucji z 1945 r.
 1. Trzymaj moc
  Rząd zgodnie z Konstytucją
 2. Posiadanie najwyższej władzy
  armii (AD), marynarki wojennej (AL) i sił powietrznych (AU)
 3. Przesyłanie wersji roboczej
  Ustawa (RUU) do Izby Reprezentantów (DPR). Prezydent zrobił
  omówienie i zatwierdzenie projektu ustawy z DPR i ratyfikacja
  Ustawa staje się prawem.
 4. Ustalić reguły
  rząd zamiast prawa (w nieodpartym kryzysie)
 5. Podnieś i zatrzymaj się
  ministrowie
 6. Wypowiedz wojnę, zawrzyj pokój
  oraz umowy z innymi krajami za zgodą KRLD
 7. Zawrzeć umowę
  inne organizacje międzynarodowe za zgodą KRLD
 8. Ogłosić stan zagrożenia
 9. Mianowani ambasadorami i
  konsultant. Mianując ambasadorów, Prezydent zwraca uwagę na względy KRLD
 10. Zaakceptowanie umieszczenia ambasadora kraju
  innych, biorąc pod uwagę względy KRLD.
 11. Daj łaskę, rehabilitację z
  uwzględniając wyrok Sądu Najwyższego
 12. Daj amnestię i abolicję z
  biorąc pod uwagę względy KRLD
 13. Nadawanie tytułów, odznaczeń,
  oraz inne wyróżnienia regulowane przez prawo
 14. Powołać członków Zarządu
  Audytor finansowy (BPK) jest wybierany przez KRLD z należytym szacunkiem
  rozpatrzenie Regionalnej Rady Przedstawicieli (DPD)
 15. Wyłonić sędziów Sądu Najwyższego spośród kandydatów
  zaproponowany przez Komisję Sądowniczą (KY) i zatwierdzony przez KRLD
 16. Powołać sędziów konstytucyjnych
  kandydatów zgłoszonych przez Prezydenta, DPR i Sąd Najwyższy
 17. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Sądowniczej za zgodą KRLD.
2Sąd NajwyższyArt. 24 ust. 2 Konstytucji z 1945 r., Art. 24A ust. 1 Konstytucji z 1945 r., Art. 24C ust. 3 Konstytucji z 1945 r.
 1. Próbowałem na poziomie kasacji
 2. Przetestuj zasady
  ustawodawstwo pod prawem przeciw prawu
 3. Udzielanie porad prawnych
  do prezydenta w zakresie próśb o ułaskawienie i
  rehabilitacja.
 4. Nominuj trzech członków sędziów konstytucyjnych
3Trybunał KonstytucyjnyArt. 24C ust. (1) san (2) Konstytucji z 1945 r
 1. Uprawniony do orzekania na poziomie
  pierwszy i ostatni, których decyzja jest ostateczna do przetestowania
  Działać wbrew Konstytucji, rozstrzygać spory kompetencyjne
  Decydują instytucje państwowe, którym uprawnienia przyznaje Konstytucja z 1945 r
  rozwiązywanie partii politycznych i rozstrzyganie sporów dotyczących wyników wyborów
  Ogólny.
 2. Zobowiązany do podjęcia decyzji ws
  Opinia Izby Reprezentantów w sprawie rzekomych naruszeń przez Prezydenta
  lub wiceprezydent zgodnie z Konstytucją z 1945 r.
 3. Przepisy dotyczące testowania
  przeciwko Konstytucji z 19451 roku.
 4. Spory dotyczące władzy decyzyjnej
  między instytucjami państwowymi, których uprawnienia przyznaje Konstytucja z 1945 r.
 5. Zakończyć rozwiązanie partii
  polityczny
 6. Rozwiązywanie sporów dotyczących wyników wyborów.
4Ludowe Zgromadzenie KonsultacyjneArtykuł 2 Konstytucji z 1945 r. i Artykuł 3 Konstytucji z 1945 r
 1. Zmienić i ustanowić Konstytucję.
 2. Mianować Przewodniczącego i Zastępcę
  Prezydenta na podstawie wyników wyborów na posiedzeniu plenarnym MPR.
 3. Zdecyduj się na propozycję KRLD na podstawie
  orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o odwołaniu Prezesa i/lub Zastępcy
  Prezydent na czas
  stanowisko po umożliwieniu prezesowi i/lub wiceprezesowi
  złożył wyjaśnienia na posiedzeniu plenarnym MPR.
 4. Mianować wiceprezesa
  Prezydenta, jeśli Prezydent umrze, zatrzyma się, zostanie odwołany lub nie może
  wypełniania swoich obowiązków w trakcie kadencji.
 5. Wybierz wiceprezesa spośród dwóch
  kandydata zaproponowanego przez Prezesa w przypadku wakatu na stanowisku Wiceprezesa
  Prezydent w okresie swojej kadencji nie później niż sześćdziesiąt lat
  dzień.
 6. Wybierz Prezydenta i Wiceprezesa
  jeżeli obydwaj przestają jednocześnie pełnić swoją kadencję, to dwóch
  pakiet kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta zgłoszonych przez partie polityczne
  lub połączenie partii politycznych, których pakiety kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta zdobyły pierwszą i drugą największą liczbę głosów w wyborach
  wcześniej, do końca jego kadencji nie później niż do dnia 30
  dzień.
 7. Ustanowienie regulaminu i kodeksu etycznego MPR.
5Izba ReprezentantówArt. 20 ust. 1 i 2 Konstytucji z 1945 r., Art. 22 ust. 2 Konstytucji z 1945 r., Art. 23 ust. 2 Konstytucji z 1945 r., Art. 22D ust. ust. 2 Konstytucji z 1945 r., art. 24b ust. 3 Konstytucji z 1945 r., art. 24a ust. 3 Konstytucji z 1945 r., art. 14 ust. Konstytucja z 1945 r
 1. Tworzenie prawa
  przedyskutowane z Prezydentem do zatwierdzenia
  razem
 2. Przedyskutuj i podaj lub
  nie akceptuje regulaminu
  rząd zamiast prawa
 3. Otrzymuj i omawiaj propozycje
  Projekt ustawy (RUU) przedłożony przez DPD dot
  w dziedzinie autonomii regionalnej, stosunków centralnych i regionalnych, tworzenia, ekspansji i
  łączenie regionów, gospodarowanie zasobami naturalnymi i gospodarczymi
  inne, a także dotyczące równowagi finansów centralnych i regionalnych
  i włączyć do dyskusji na początku wykładów poziomu I
 4. Zaproszenie DPD do przeprowadzenia
  omówienie projektu ustawy zaproponowanego przez KRLD lub zgodnie z zamierzeniami rządu
  na literę c, na początku rozmowy poziomu I
 5. Zwróć uwagę na względy
  DPD w sprawie ustawy o budżecie dochodów i wydatków państwa (APBN) oraz pozostałych ustaw
  dotyczące podatków, edukacji i religii w rozmowach na poziomie początkowym
  I
 6. Omówcie razem budżet państwa
  prezydenta, biorąc pod uwagę względy DPD
 7. Omów i kontynuuj
  wyniki
  proponowany przez DPD nadzór nad realizacją prawa dot
  autonomia regionalna, powstawanie, ekspansja i łączenie regionów, relacje
  centrum i
  regiony, zasoby naturalne i inne zasoby gospodarcze, wykonanie budżetu państwa,
  podatek,
  edukacji i religii
 8. Wybierz członków Komisji Rewizyjnej
  Finance z należytym uwzględnieniem względów DPD
 9. Omów i kontynuuj
  wyniki badania odpowiedzialności finansowej państwa przedłożonego przez
  Komisja Obrachunkowa Republiki Indonezji
 10. Podaj, daj
  zatwierdzenie, rozważenie/konsultacje i opinia
 11. Absorbuj, gromadź, akomoduj
  I
  podążanie za aspiracjami społeczności
 12. Wykonuj obowiązki i uprawnienia
  inne określone w Konstytucji Republiki Indonezji
  1945 i ustawa
 13. Omówiono kształtowanie konstytucji
  z Prezydentem w celu uzyskania wspólnego zatwierdzenia rozporządzeń rządu
  zastępca Konstytucji przyjmuje i omawia przedłożony przez DPD projekt ustawy
  związanych z omawianą dziedziną
 14. Ustal wspólny budżet
  Prezydenta w związku z rozważaniami DPD
 15. Prowadź superwizję
  w sprawie wdrażania ustaw, budżetów państwowych i polityki rządu
 16. Wybierz członków BPK z
  uwzględniając względy DPD
 17. Omów i kontynuuj
  przedłożone wyniki badania odpowiedzialności finansowej państwa
  przez KPC
 18. Wyraź zgodę
  Prezydentowi w sprawie powoływania i odwoływania członków.
 19. Ustanawianie prawa
  przedyskutowane z prezydentem do wzajemnego zatwierdzenia.
 20. Weź pod uwagę
  do Prezydenta o udzielenie amnestii i abolicji
 21. Weź pod uwagę
  Prezydentowi w zakresie powoływania ambasadorów i zatwierdzania obsadzania ambasadorów
  inny duży kraj
 22. Członków BPK wybieraj z należytą starannością
  względy DPD
 23. Omów i kontynuuj
  wyniki
  badanie odpowiedzialności finansowej państwa przedłożone przez
  CPC
 24. Wyraź zgodę
  do Prezydenta o nominację i
  odwołanie członków Komisji Sędziowskiej
 25. Zapewnij akceptację kandydata
  Sędziowie Sądu Najwyższego zaproponowani przez Komisję Sądowniczą do powołania na sędziów
  super przez Prezydenta
 26. Wybierz trzech sędziów konstytucyjnych i przedstaw ich Prezydentowi w celu sformalizowania dekretem prezydenckim
6Regionalna Rada PrzedstawicielskaArt. 22D ust. 1, 2, 3 Konstytucji z 1945 r., Art. 23F ust. 1 Konstytucji z 1945 r.
 1. Składać
  do DPR Projekt ustawy odnoszący się do autonomii regionalnej,
  relacje centralne i regionalne, tworzenie i ekspansja oraz fuzja
  obszar, zarządzanie zasobami naturalnymi, a także innymi zasobami gospodarczymi
  dotyczące równowagi finansów centralnych i regionalnych. Parlament wtedy
  zaprosił DPD do dyskusji nad projektem.
 2. Weź pod uwagę KRLD
  w sprawie ustawy APBN oraz rachunków związanych z podatkami, edukacją i religią
 3. Weź pod uwagę KRLD
  w wyborach członków Komisji Obrachunkowej Republiki Indonezji.
 4. Nadzorować
  wdrażanie ustaw dotyczących autonomii regionalnej, tworzenia, rozszerzania,
  i konsolidacja regionalna, stosunki centralne i regionalne, zarządzanie zasobami
  zasoby naturalne i inne zasoby gospodarcze, wykonanie budżetu państwa, podatki, edukacja,
  i religii.
 5. Otrzymanie wyników kontroli finansów państwa z BPK do wykorzystania jako materiał do rozpatrzenia dla DRL projektów ustaw związanych z APBN
7Komisja SądowaArtykuł 24a ust. (3)) Konstytucji z 1945 r., art. 24b ust. (1) Konstytucji z 1945 r.
 1. Monitoruj zachowanie sędziów
 2. Podaj nazwiska kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.
8Komisja Obrachunkowa Republiki IndonezjiArtykuły 23E, 23F, 23G Konstytucja z 1945 r. 2. Ustawa Republiki Indonezji nr 15 z 2006 r. o organach kontroli finansowej zamiast ustawy Republiki Indonezji nr 5 z 1973 r. o organach kontroli finansowej. 3. Ustawa Republiki Indonezji nr 15 z 2004 r. dotycząca kontroli zarządzania i rozliczalności finansów państwa. 4. Ustawa Republiki Indonezji nr 1 z 2004 r. dotycząca skarbu państwa. 5. Ustawa Republiki Indonezji nr 17 z 2003 r. dotycząca finansów państwa.
 1. Upoważniony do nadzoru i kontroli
  zarządzanie finansami państwa (APBN) i regionalnymi (APBD) oraz dostarczanie wyników
  zbadanie DPR i DPD oraz monitorowanie przez funkcjonariuszy organów ścigania.
 2. Zintegrować rolę BPKP jako wewnętrznej agencji nadzorczej departamentu w BPK.
9Bank IndonezjaArtykuł 23D Konstytucji z 1945 r
 1. Wykonaj i ustaw
  Polityka pieniężna
 2. Zarządzaj i utrzymuj gładkość
  system płatności
 3. Regulować i nadzorować banki