Łatwe sposoby wpłacania gotówki do banku BSI na 3 sposoby, poznaj także funkcje i wskazówki dotyczące bezpiecznych wpłat gotówkowych

Infokekinian.com – Poniżej wyjaśnimy, jak łatwo wpłacić gotówkę za pośrednictwem formularza Banku BSI, a także wyjaśnimy, jak wypłacić gotówkę za pośrednictwem formularza. Zobaczmy!

Obowiązek wpłacania gotówki może być jedną z codziennych czynności większości klientów Islamskie banki w Indonezji.

Co to jest Bank Syariah Indonesia (BSI)

Jeśli jesteś klientem Banku BSI, masz dwie możliwości dokonania wpłaty gotówkowej, po pierwsze przez kasjera, a po drugie przez wpłatomat.

W porównaniu z podejściem kasowym preferowaną opcją jest wpłata gotówki za pomocą bankomatu.

Jak powszechnie wiadomo, klientami banku BSI są osoby w różnym wieku, od młodych po osoby starsze.

Klienci, zwłaszcza starsi, zazwyczaj nie wiedzą, że taką wpłatę gotówki można wykonać w bankomacie.

Ponieważ uważają, że tylko kasjerzy bankowi powinni przyjmować depozyty gotówkowe. Dlatego wyjaśnimy lekcje wpłat gotówkowych w Bank Syariah Indonesia, zarówno za pośrednictwem bankomatów, jak i kasjerów bankowych.

Dodatkowo warto wspomnieć, że wpłat gotówkowych BSI można dokonać online za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej BSI pod adresem webform.bsm.co.id/setor.

Tam wystarczy wypełnić formularz wpłaty gotówkowej zgodnie z podanymi instrukcjami. Przekażemy te informacje również w dalszej części tej rozmowy.

Dlatego można powiedzieć, że wpłaty gotówkowe online BSI najbardziej różnią się od wpłat gotówkowych BRI i innych banków.

Oprócz udostępniania informacji o procesie udostępnimy również inne informacje.

Aby dowiedzieć się, jak wpłacić gotówkę w Bank Syariah Indonesia, musisz zwracać uwagę na bieżącą rozmowę, aż do jej zakończenia.

Za każdym razem, gdy dokonujesz wpłaty gotówkowej, musisz znać zalety i wady tej metody.

Dlatego zanim zdecydujesz się na skorzystanie z wybranej strategii, możesz ją najpierw rozważyć.

Pełne informacje na temat sposobu wpłacania gotówki w Bank Syariah Indonesia zostały podsumowane przez InfoKekinian.com poniżej, więc oglądaj ten artykuł, aż się skończy!

Daftar Isi:

Co to jest Bank Syariah Indonesia (BSI)?

Bycie jednym z krajów o największej populacji muzułmańskiej na świecie z pewnością otwiera potencjał dla islamskiego przemysłu finansowego, który z pewnością jest dość obiecujący w przyszłości.

Może się to zdarzyć, jeśli istnieje synergia, która musi być podtrzymywana w zasadach ekonomicznych, między publiczną świadomością transakcji halal opartych na szariacie a decydentami politycznymi.

W ostatnich latach usługi i produkty oparte na szariacie w Indonezji odnotowały znaczny wzrost.

Aby rząd Indonezji to obserwował i uważał to za ważny moment w podstawach gospodarki szariatu w Indonezji.

Z tego optymistycznego nastawienia rząd podjął decyzję o połączeniu 3 list dużych banków islamskich sporządzonych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Mianowicie PT Bank BNI Syariah Tbk, PT Bank BRI Syariah Tbk i PT Bank Syariah Mandiri Tbk, które następnie stworzyły nową intensywność o nazwie Bank Syariah Indonesia lub BSI.

Prezydent RI Joko Widodo stanowczo powiedział, że rząd bardzo poważnie podchodzi do rozwoju usług opartych na szariacie i jest w stanie przetrwać w niespokojnych warunkach ekonomicznych.

Połączenie tych 3 banków islamskich zostało również bezpośrednio zainaugurowane 01 lutego 2021 r.

Dzięki BSI rząd zobowiązuje się do ożywienia gospodarki i ma nadzieję, że stanie się nową energią w gospodarce narodowej.

BSI jest również odzwierciedleniem oblicza szariatu w Indonezji, który jest uniwersalny, nowoczesny i może przynieść dobro wszystkim Indonezyjczykom.

W wyniku fuzji BSI stał się największym islamskim bankiem w Indonezji z aktywami o łącznej wartości 239,56 bilionów rupii, który posiada ponad 1000 oddziałów i 20 000 pracowników.

Trzy banki połączyły się, by stać się indonezyjskimi bankami szariatu

Trzy banki połączyły się, by stać się indonezyjskimi bankami szariatu
Proces łączenia trzech dużych banków islamskich w Indonezji jest kamieniem milowym, który otworzy wiele nowych możliwości wspierania narodowej gospodarki tego kraju.

Każdy bank szariacki z pewnością ma swoje własne pochodzenie i historię, co dodatkowo wzmacnia pozycję BSI w przyszłości.

Poniżej znajduje się trochę informacji o 3 bankach państwowych, które dołączyły do BSI:

1. PT BRI Syariah Tbk (BRIS)

PT BRI Syariah Tbk, powszechnie znany jako BRIS, powstał w wyniku przejęcia Banku Jasa Arta przez BRI 19 grudnia 2007 r.

Następnie BRI Syariah rozpoczął działalność 17 listopada 2008 r., Opierając się na islamskich zasadach szariatu.

BRI Syariah koncentruje się na różnych segmentach społeczeństwa i nadal szeroko się rozwija, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów szariatu.

Następnie w 2018 roku BRI Syariah rozpoczął pierwszą publiczną ofertę akcji na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i jako pierwszy BUMN w sektorze szariatu przeprowadził publiczną ofertę akcji.

2. PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)

Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) został założony 29 kwietnia 2000 r. Wraz z otwarciem 5 głównych oddziałów w Yogyakarcie, Pekalongan, Malang, Banjarmasin i Jepara.

Powstanie BNI nastąpiło po zapoznaniu się z kondycją banków islamskich podczas kryzysu monetarnego w 1998 roku, które były w stanie stać w miejscu bez znaczących zmian.

W procesie operacji bankowych BNI Syariah zawsze zwraca uwagę na aspekty szariatu, które są bezpośrednio nadzorowane przez DPS (Rada Nadzorcza Szariatu), która została przetestowana pod kątem zgodności z wymogami szariatu.

3. PT Bank Mandiri Syariah (BMS)

Bank Mandiri Syariah (BMS) był pierwotnie bankiem powstałym z połączenia czterech banków, a mianowicie Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumi Daya i Bapindo, które zaczęły odczuwać skutki kryzysu monetarnego w 1998 roku.

Następnie utworzono skonsolidowany zespół do prowadzenia rozwoju bankowości islamskiej, a 1 listopada 1999 r. Powstał Bank Syariah Mandiri.

Do tej pory Bank Mandiri Syariah był w stanie łączyć ideały biznesowe z wartościami duchowymi jako podstawą operacyjną.

To sprawia, że Bank Syariah Mandiri nadal się rozwija i staje się częścią BSI.

Charakterystyka banków islamskich

Charakterystyka banków islamskich
Po zapoznaniu się z kilkoma informacjami o bankach islamskich, oto kilka cech charakterystycznych banków islamskich, w tym:

1. Istnieje szariacka rada nadzorcza (DPS)

Jedną z cech charakterystycznych banku islamskiego jest posiadanie rady nadzorczej szariatu (DPS) jako nadzorcy, oprócz Urzędu ds. Usług Finansowych (OJK).

DPS jest bezpośrednim przedstawicielem Indonezyjskiej Narodowej Rady Szariatu (DSN-MUI) w każdej instytucji dostarczającej produkty i usługi szariatu.

Obecność SSB w bankach islamskich ma oczywiście na celu zapewnienie zgodności z szariatem w dostarczanych produktach i usługach.

Od etapu planowania do procesu uruchomienia produktu lub usługi i gotowych do zaoferowania klientom.

2. Brak stałych zwrotów

Następną cechą charakterystyczną jest to, że nie ma stałego systemu zwrotu, ponieważ jeśli ustawisz stały zwrot, da to miejsce na gharar lub niepewność.

Tymczasem gharar jest czymś, co nie jest dozwolone w prawie islamskim.

Dlatego musisz upewnić się, że finansowanie nominalne jest możliwe, zanim dowiesz się, że projekt przynosi zysk lub stratę, których nie można uzyskać w banku islamskim.

3. Korzystanie z systemu proporcji lub podziału zysków

Jedną rzeczą, która różni się od innych konwencjonalnych banków, jest to, że ten islamski bank wykorzystuje system podziału zysków lub współczynnik jako formę zapewniania korzyści swoim klientom.

Ale dlaczego ten system wskaźników jest dozwolony, podczas gdy stopy procentowe nazywane są haram?

System ratio jest dozwolony, ponieważ istnieją różnice w umowach między nimi. Kontrakty stosowane w konwencjonalnych bankach zwykle powodują lichwę.

Tymczasem w bankach islamskich stosowana jest umowa mudharabh, która sprawia, że klient jest właścicielem środków, podczas gdy bank pełni rolę zarządzającego funduszem.

4. Brak stałego procentu

W produktach finansowania można znaleźć kolejną cechę, a mianowicie brak stałego oprocentowania Dlaczego nie jest to dozwolone?

Dzieje się tak dlatego, że stały procent jest zwykle dołączany do pozostałego zadłużenia, mimo że termin zawarcia umowy został zakończony.

Funkcje banków islamskich

Jak wyjaśniono powyżej, funkcją banków islamskich jest gromadzenie i dystrybucja funduszy wśród społeczeństwa. Jednak nadal istnieje kilka innych funkcji, w tym:

1. Menedżer Inwestycyjny

Jedną z funkcji banków islamskich jest zarządzanie inwestycjami. Dzięki omówionemu wcześniej kontraktowi mudharabah, banki islamskie działają również bezpośrednio jako zarządzający inwestycjami.

Dzieje się tak dlatego, że banki islamskie jako zarządzający funduszami klientów określają poziom podziału zysków i strat, jaki później otrzymają klienci jako właściciele funduszy.

Wiedza, roztropność i profesjonalizm banków islamskich jako zarządzających inwestycjami odgrywają w tym względzie ważną rolę.

2. Inwestorzy

Drugą funkcją banków islamskich jest inwestorstwo. Jako zarządzający inwestycjami banki islamskie będą oczywiście również prowadzić działalność inwestycyjną.

Oczywiście instrumenty inwestycyjne wybrane przez banki islamskie to tylko te instrumenty, na które zezwala prawo islamskie.

Niektóre przykłady instrumentów dozwolonych w prawie islamskim obejmują te, które wykorzystują w swoich transakcjach umowy musyarakah, umowy leasingu i umowy mudharabah.

3. Usługi finansowe

Jako dostawca usług w zakresie transakcji finansowych, w tej funkcji banki islamskie nawiążą do swoich podstawowych funkcji.

Pełniąc tę funkcję, banki islamskie będą wprowadzać innowacje w tworzeniu nowych usług i produktów zgodnie z życzeniami i potrzebami klientów.

4. Funkcje społeczne

Ostatnia funkcja odnosi się do funkcji społecznych, oczywiście banki islamskie będą miały fundusze Corporate Social Responsibility (CSR).

Ponadto banki islamskie będą oferować usługi takie jak infaq, fundacje, zakat i finansowanie przy użyciu kontraktów qardul hasan.

Limity wpłat gotówkowych BSI i opłaty

Limity wpłat gotówkowych BSI i opłaty

Na początku tej rozmowy wyjaśnimy informacje na temat limitów i opłat za wpłaty gotówkowe dla Bank Syariah Indonesia dla wszystkich metod wpłat.

Podobnie jak dzienny limit dla przelewów BSI, transakcje wpłat gotówkowych mają maksymalny dzienny limit.

Kwota gotówki, którą można zdeponować za pośrednictwem bankomatu, określona przez Bank BSI, wynosi co najmniej 50 000 IDR.

W przypadku wpłat gotówkowych w kasach można dokonywać wpłat w dowolnym nominale.

Jeśli chodzi o opłaty administracyjne, zostaniesz obciążony tylko opłatą administracyjną w zależności od rodzaju używanej karty, a mianowicie 2000 IDR za opłaty administracyjne Gold VISA, 3000 IDR za opłaty administracyjne VISA Platinum i 1000 IDR za opłaty administracyjne Silver VISA.

Łatwy sposób na wpłatę gotówki do banku Syariah Indonesia

Jak wcześniej wspomniano, Bank Syariah Indonesia przyjmuje depozyty na różne sposoby.

Najpierw za pośrednictwem kasjerów bankowych, potem bankomatów, a na końcu online. Kroki są wymienione poniżej:

1. Wpłata gotówkowa BSI za pośrednictwem kasjera

Pierwszym sposobem na wpłatę gotówki lub zaoszczędzenie jest skorzystanie z bankomatu BSI. Tej metody można użyć, jeśli bankomat w Twojej okolicy jest w trakcie konserwacji.

Oto kroki:

 1. Pierwszym krokiem jest odwiedzenie oddziału BSI w Twojej okolicy
 2. Przybywając na miejsce, możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu formularza wpłaty gotówkowej od ochroniarza
 3. Następnie prześlij formularz do kasjera i poczekaj na wywołanie twojego nazwiska
 4. Kiedy twoje nazwisko zostanie wywołane, podaj kasjerowi kwotę depozytu gotówkowego, którą podałeś na formularzu depozytu gotówkowego
 5. Kasjer sfinalizuje następnie transakcję wpłaty gotówkowej. Dowodem może być dowód wpłaty gotówki.

2. Wpłata gotówkowa BSI za pośrednictwem bankomatu BSI

Drugą opcją jest wpłata gotówki za pośrednictwem bankomatu BSI, który zwykle ma tylko kilka bankomatów BSI z menu wpłat gotówkowych w każdym obszarze.

Możesz najpierw wyszukać lokalizację, a jeśli ją znalazłeś, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do najbliższego bankomatu BSI, który aktywował funkcję wpłaty gotówkowej
 2. Wprowadź swoją kartę bankomatową BSI i wybierz wpłatę gotówki na swoje konto osobiste na stronie głównej
 3. Później pojawi się komunikat: „Proszę potwierdzić stan zdeponowanych pieniędzy: maksymalnie 50 arkuszy, bez zszywek/izolacji, niepodarte/pogniecione i niezużyte/mokre”.
 4. Jeśli tak, możesz nacisnąć kontynuuj
 5. Wprowadź kwotę depozytu gotówkowego
 6. Następnie pojawią się informacje dotyczące wpłat gotówkowych, jeśli nominalna kwota wpłat jest prawidłowa, można nacisnąć wpłata
 7. Dokładnie sprawdź numer konta docelowego i kwotę wpłaty w polu potwierdzenia. Jeśli jest poprawna, naciśnij przycisk wpłaty
 8. Gotowe, wpłata gotówkowa powiodła się.

3. Wpłata gotówkowa BSI przez Internet

Ostatnia metoda jest online, ta metoda jest prawie taka sama jak pierwsza, z wyjątkiem tego, że możesz wypełnić internetowy formularz wpłaty gotówkowej, aby uzyskać numer referencyjny.

Jeśli posiadasz ten numer referencyjny, nie będziesz musiał stać w kolejce w biurze BSI w przyszłości.

Wystarczy pokazać kasjerowi numer referencyjny, a wpłata gotówki zostanie zakończona, kroki są następujące:

 1. Oficjalna strona internetowa BSI jest dostępna pod adresem webform.bsm.co.id
 2. Na stronie głównej możesz wybrać wpłatę gotówkową klikając w transakcję
 3. Zostanie wyświetlony formularz wpłaty pieniężnej do wypełnienia
 4. Starannie i dokładnie wypełnij formularz, zaczynając od nominału, nazwy konta itp
 5. Jeśli tak, możesz łatwo nacisnąć potwierdzenie wpłaty, a później otrzymasz numer referencyjny, możesz zrobić zdjęcie lub zapisać numer referencyjny, aby przekazać kasjerowi jako dowód wpłaty
 6. Kolejnym krokiem jest udanie się bezpośrednio do banku i przekazanie kasjerowi numeru referencyjnego.

Zalety i wady wpłat gotówkowych w bankomatach Banku Syariah Indonesia

Zalety i wady wpłat gotówkowych w bankomatach Banku Syariah Indonesia

Należy również pamiętać, że każda z opisanych powyżej opcji wpłat gotówkowych BSI ma zalety i ograniczenia.

Omówimy jednak tylko zalety i wady wpłat gotówki w bankomatach BSI, zalety i wady są następujące:

Nadmiar

 1. Bardzo przydatne i skuteczne
 2. Oszczędzaj czas, ponieważ nie musisz stać w kolejce
 3. Można to zrobić w dowolnym miejscu i czasie przez 24 godziny w bankomacie BSI CDM.

Brak

 1. Istnieje maksymalna kwota depozytu
 2. Nocne zajęcia sprzyjają rabunkom
 3. Wpłatomaty BSI nie przyjmują banknotów uszkodzonych lub pofałdowanych.

Wskazówki dotyczące bezpiecznych wpłat gotówkowych

Istnieje również kilka środków ostrożności, które można podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji wpłat gotówkowych w Banku Syariah Indonesia.

Oto kilka bezpiecznych wskazówek dotyczących wpłat gotówkowych:

 1. Sprawdź ponownie, czy do bankomatu nie są podłączone żadne kamery ani inne podejrzane urządzenia
 2. Wybierz lokalizację bankomatu, która jest blisko tłumów i jest bezpieczna
 3. Staraj się zmieniać kod PIN do bankomatu tak często, jak to możliwe
 4. Natychmiast wymień kartę bankomatową na kartę chipową.

Często zadawane pytania dotyczące wpłat gotówkowych BSI

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących wpłat gotówkowych w bankomatach:

1. Czy wpłaty gotówkowe są pobierane?

Według zebranych przez nas informacji wpłaty gotówkowe nie kosztują ani grosza.

2. Co się stanie, jeśli bankomat nigdy się nie zapełni?

Jeśli nigdy nie doładujesz konta i nie przeprowadzasz czynności transakcyjnych na rachunku bankowym, ale masz wystarczające saldo, to Twoje konto bankomatowe nie zostanie zablokowane przez bank.

3. Czy mogę wpłacać pieniądze we wszystkich bankomatach?

Tak, większość bankomatów umożliwia wpłatę pieniędzy. Istnieją jednak bankomaty, które służą wyłącznie do wypłacania pieniędzy.

Jeśli nie jesteś pewien, możesz sprawdzić w banku lub sprawdzić znaki wokół bankomatu, takie jak słowa „Wpłać gotówkę”.

4. Ile czasu zajmuje wpłata pieniędzy do bankomatu?

Proces wpłaty gotówki w bankomacie zwykle trwa kilka minut.

Jeśli jednak wpłacasz dużo pieniędzy lub korzystasz z zajętego bankomatu, może to potrwać dłużej.

5. Czy istnieje limit kwoty, którą mogę wpłacić do bankomatu?

Tak, istnieje limit kwoty, którą można wpłacić do bankomatu. Limit ten różni się nieco w zależności od używanego banku i bankomatu.

Możesz sprawdzić w banku lub sprawdzić znaki wokół bankomatu, aby poznać swój limit wpłat.

6. Czy mogę wpłacać pieniądze na inne konto bankowe w bankomacie?

Tak, większość bankomatów umożliwia wpłacanie pieniędzy na inne konta bankowe.

Jednak może być konieczne wprowadzenie karty bankomatowej banku, aby wpłacić pieniądze na konto.

7. Czy wpłacanie pieniędzy do bankomatu wiąże się z opłatą?

Odpowiedź brzmi: zależy to od banku, z którego korzystasz. Możesz lub nie musisz uiścić opłaty za wpłatę pieniędzy w bankomacie.

Dlatego sprawdź w swoim banku, czy są jakieś opłaty związane z wpłatą w bankomacie.

8. Czy wpłata gotówkowa z bankomatu to bezpieczny sposób przechowywania pieniędzy?

Wpłata gotówkowa z bankomatu to bezpieczny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy.

Wynika to z faktu, że pieniądze przechowywane na rachunku bankowym będą chronione przez politykę ochrony depozytów klientów bankowych wdrożoną przez Financial Services Authority (OJK).

Ponadto bankomat wyposażony jest również w zaawansowany system bezpieczeństwa, taki jak uwierzytelnianie karty i kody PIN, dzięki czemu tylko właściciel konta ma dostęp do przechowywanych w nim pieniędzy.

9. Jak wpłacić gotówkę na konto za pośrednictwem bankomatu?

Aby wpłacić gotówkę za pośrednictwem bankomatu, należy udać się do najbliższego bankomatu, a następnie wprowadzić kartę i PIN do bankomatu.

Następnie możesz wybrać menu „wpłata gotówkowa” lub „wpłata”, a następnie postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

I nie zapomnij wprowadzić gotówki, którą zamierzasz wpłacić do bankomatu, a następnie weź pokwitowanie wpłaty wydane przez bankomat jako dowód transakcji.

10. Czy mogę wpłacić uszkodzone banknoty do bankomatu?

Niektóre bankomaty akceptują uszkodzone banknoty jako depozyty. Istnieje jednak kilka przepisów dotyczących rodzajów szkód, których bankomaty nie mogą zaakceptować, takich jak pieniądze, które są zbyt zniszczone lub spalone.

Jeśli pieniądze, które zdeponowałeś, nie zostaną odebrane przez bankomat, musisz je odebrać i wysłać do banku w celu dalszego sprawdzenia.

Wniosek

Wnioski wyciągnięte z powyższej dyskusji pokazują, że wpłat gotówkowych w Bank Syariah Indonesia można dokonywać za pomocą różnych środków, w tym bankomatów, kasjerów i online.

Wszystkie trzy można zrobić bez opłat administracyjnych, a przy wpłacaniu gotówki do bankomatu trzeba też zwrócić uwagę na stan waluty i wybrać lokalizację blisko tłumów, by nie paść ofiarą przestępstwa.

Tak więc informacje o tym, jak wpłacić gotówkę w bankomacie BSI, które musisz wiedzieć, jak to zrobić. Jak, dość łatwo, prawda? Więc teraz nie musisz już być zdezorientowany.