4 wskazówki dotyczące podsumowywania poprawnych, szybkich i łatwych książek

InfoKekinian.com – Na pewno prawie każdy z nas został poproszony o streszczenie notatki, czy to w szkole, czy na studiach. Dlatego podzielimy się wskazówkami dotyczącymi streszczania książek, które ułatwią Ci streszczanie.

W podsumowaniu notatek, oczywiście, potrzebujemy procesu przeczytania całej zawartości książki przed zrobieniem dobrego i poprawnego podsumowania.

Jak poprawnie i poprawnie napisać podsumowanie książki

Co jednak, jeśli gonią Cię terminy? Techniki ekspresowe mogą pomóc w szybkim i terminowym zakończeniu procesu podsumowania.

W tym artykule przygotowaliśmy kilka Wskazówki dotyczące streszczania książek które możesz śledzić:

Jak poprawnie i poprawnie napisać podsumowanie książki

Podsumowanie to sposób na przekazanie treści książki w bardziej zwięzłej formie.

Dlatego sporządzanie streszczenia musi być wykonane właściwie i poprawnie, tak aby treść książki była zrozumiała dla czytelników streszczenia bez zmiany oryginalnej treści książki.

Wiele osób często napotyka trudności w utrzymaniu głównej dyskusji książki w formie streszczenia.

Aby uniknąć takich trudności i błędów, istnieje kilka sposobów napisania dobrego i poprawnego podsumowania, w tym:

1. Napisane zwięźle i jasno

Prawidłowe i poprawne streszczenie książki wymaga umiejętności przekazania treści książki krótkim, ale jasnym językiem.

Dlatego autor streszczenia musi umieć przekazać treść książki za pomocą skutecznych zdań, aby skuteczniej posługiwać się słowami i zdaniami.

W idealnym przypadku podsumowanie powinno być wypełnione na jednym arkuszu papieru, nawet na połowie arkusza.

Tymczasem książka podsumowana może składać się z setek stron.

Dlatego podsumowanie powinno być napisane przy użyciu zdanie który jest krótki i skuteczny.

Jednak napisanie zbyt krótkiego streszczenia jest również nieskuteczne i może sprawić, że sens zdania będzie niejasny.

Może to spowodować, że treść książki nie zostanie przekazana prawidłowo.

Dlatego streszczenie powinno być przygotowane w krótkich, ale jasnych zdaniach, aby zachować istotę książki, nie zmieniając w niej treści ani znaczenia.

Napisanie streszczenia grubej książki i zebranie go na jednej stronie papieru jest dość trudne dla większości ludzi.

Wynika to z ograniczeń w eksploracji użytych słów i zdań.

Aby jednak temu zaradzić, głównym kluczem jest poznanie istoty treści książki i przekazanie jej w krótkich i jasnych zdaniach.

2. Dostosowano kolejność dyskusji

Dostosowana kolejność dyskusji
Kolejnym sposobem prawidłowego podsumowania książki jest ułożenie dyskusji zgodnie z porządkiem w książce.

Odbywa się to poprzez przeczytanie pierwszego rozdziału i głównych rozdziałów w kolejności, tak aby można było opracować systematyczne podsumowanie.

Rozpocznij od omówienia podstawowego rdzenia, takiego jak znaczenie terminów i teorii wysuniętych przez autora.

Następnie omów sedno problemów rozwiniętych w książce, tak aby treść streszczenia była równie systematyczna jak treść książki.

Dobre i poprawne streszczenie musi być w stanie w zwięzłej i zwięzłej formie przedstawić zawartość książki jako całości.

Można tego dokonać poprzez uporządkowanie dyskusji według treści książki, zaczynając od dyskusji podstawowych, takich jak rozumienie terminów i teorii, po omówienie kluczowych zagadnień rozwiniętych przez autora.

W ten sposób podsumowanie będzie bardziej usystematyzowane i łatwiejsze do odczytania, nawet jeśli jest to tylko jedna strona papieru.

3. Zawsze dołączaj tożsamość książki

Generalnie napisanie dobrego i poprawnego streszczenia książki wymaga szczerości i wytrwałości.

Pamiętaj jednak, aby nie zmieniać elementów tożsamości książki, takich jak tytuł, nazwisko autora i wydawca, i zachowaj systematyczny porządek dyskusji.

Tak więc powstałe podsumowanie będzie w stanie przedstawić zawartość książki jako całość, choćby tylko w formie krótkich zdań i zawartych na jednej stronie papieru.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie szczegółów:

1. Tytuł książki

Tytuł książki jest ważnym elementem tożsamości książki, który musi być zachowany podczas tworzenia streszczenia.

Przygotowanie tytułu książki jest wyłącznym prawem pierwotnego autora, więc jako autor streszczenia nie mamy prawa do zmiany tytułu.

Występujemy jedynie jako recenzenci, którzy przedstawiają streszczenie treści książki.

2. Nazwisko autora

Aby uzyskać informacje, nazwisko autora musi być napisane zgodnie z tym, co jest wymienione w oryginalnej książce. Jest to zawarte w tożsamości książki i musi być napisane poprawnie wraz z tytułami, jeśli takie istnieją.

3. Grubość książki

Aby zidentyfikować streszczaną książkę, należy wymienić strony, zaczynając od tych z cyframi, a skończywszy na cyfrach rzymskich.

Ułatwi to czytelnikowi dokładne poznanie streszczonej książki i jej grubości, aby mógł pomóc w ocenie przedstawionych informacji.

4. Zarezerwuj numer ISBN

Element ISBN musi być dodany w identyfikacji książki, ponieważ jest to unikalny numer, który jest własnością każdej oficjalnej książki. Każdy tytuł książki posiada unikalny numer ISBN i staje się jego tożsamością, dlatego bardzo ważne jest, aby dodać go podczas tworzenia podsumowania.

5. Zarezerwuj ceny

Cena książki
Element ceny księgowej nie zawsze musi być uwzględniony w podsumowaniu.

Jeśli jednak autor streszczenia chce dodać dodatkowe informacje, wówczas cenę książki można podać według aktualnej ceny rynkowej.

Należy jednak pamiętać, że cena książki nie jest obowiązkowa, ponieważ muszą być uwzględnione cztery elementy tożsamości poprzedniej książki.

4. Opracuj ramy podsumowania

Następnym krokiem w kompilacji streszczenia książki jest utworzenie konspektu streszczenia.

Można to zrobić, oceniając spis treści książki, którą należy podsumować.

W ten sposób możemy poznać ważne punkty książki i skupić się na częściach, które zostaną rozwinięte w podsumowaniu.

Opracowanie konspektu streszczenia przed jego napisaniem pomaga zwiększyć efektywność czasową i zapewnia systematyczne pisanie streszczenia w kolejności, w jakiej streszcza się książkę.

Jest to ważne, aby w streszczeniu można było jasno przekazać podstawowe zagadnienia książki.

5. Przeczytaj ponownie Podsumowanie wyników

Ostatnim etapem podsumowania książki po skompilowaniu konspektu jest weryfikacja i testowanie.

Ma to na celu zapewnienie, że streszczenie jest zgodne z treścią książki, która jest podsumowana i zawiera jasne podstawowe kwestie.

Jest to ważne, aby zapewnić, że streszczenie może być wykorzystane do przedstawienia przeglądu i wyciągnięcia właściwych wniosków z podsumowywanej książki.

Podwójne sprawdzenie na końcu procesu streszczenia książki jest bardzo ważne, aby upewnić się, że treść streszczenia jest zgodna z treścią oryginalnej książki.

Idealne streszczenie nie zmienia głównych punktów streszczanej książki, dzięki czemu wszelkie niezbędne zmiany, takie jak uzupełnienia, skreślenia czy poprawki, można wprowadzić natychmiast.

Po zakończeniu tego procesu proces podsumowania książki można uznać za udany.

Wskazówki dotyczące streszczania książek

Po nauczeniu się streszczania książek nadszedł czas, aby poznać kilka wskazówek dotyczących streszczania książek:

1. Zbuduj w sobie miłość do czytania

Budowanie miłości do czytania
Aby móc pisać dobre, poprawne i szybkie streszczenia, bardzo ważne są skuteczne nawyki czytania.

Podsumowanie jest podsumowaniem zawartości książki, więc bardzo trudno jest je skompilować bez dokładnego przeczytania treści książki.

Aby czytać efektywniej, bardzo ważne jest wyrobienie w sobie nawyku czytania i zamiłowanie do tej czynności.

2. Przeczytaj książkę do końca

Aby skomponować dobre i poprawne podsumowanie, bardzo ważne jest, aby przeczytać książkę jako całość.

Jednak całość w tym przypadku nie zawsze oznacza przeczytanie każdej strony od początku do końca.

Zamiast tego skup się na głównych stronach obejmujących rozdziały od pierwszego do ostatniego, aby nie tracić czasu na czytanie niepotrzebnych sekcji.

3. Znalezienie głównej idei

Po przeczytaniu książki autor streszczenia musi określić lub wyszukać główne idee poruszone przez autora w książce. Główną ideą jest temat poruszany w książce.

Jeśli główna idea została ustalona, ułatwi to proces podsumowania książki, ponieważ znasz już problemy i dyskusje, które należy rozwinąć w streszczeniu.

4. Utwórz ramy i opracuj

Następną wskazówką, jak podsumować książkę, jest sporządzenie konspektu. Jest to bardzo skuteczne w oszczędzaniu czasu podczas podsumowywania.

Ramy te zaczerpnięto z ważnych punktów książki i rozwinięto zgodnie ze strukturą treści oryginalnej książki, tak aby treść streszczenia pozostała zgodna z oryginalną książką.

Wniosek

To trochę informacji o tym, jak streszczać książki i wskazówki, na które możesz zwrócić uwagę przed streszczaniem.

Mamy nadzieję, że opisane powyżej wskazówki pomogą Ci w szybkim i dokładnym sporządzeniu streszczenia książki.

Stosując tę metodę, będziesz w stanie sporządzić dobre i poprawne podsumowanie bez trudności, gdy otrzymasz od wykładowcy zadanie podsumowania książki.