Poznawanie interakcji społecznych: definicja, warunki i formy

Infokekinian.com Interakcja jest czymś, czego nigdy nie można oddzielić od ludzi, którzy działają jako istoty społeczne. Aby lepiej poznać interakcje społeczne, zajrzyjmy do końca tego artykułu.

Rozmowa na ważne tematy nie jest jedynym sposobem na interakcję, czasami rozmowa o ciekawostkach może być bardzo ważnym sposobem na przekazanie szczegółów.

Co to jest interakcja społeczna
Na przykład, jeśli ktoś ma problem, z pewnością podzieli się swoimi doświadczeniami z przyjaciółmi, rodzicami lub innymi członkami rodziny, aby wyrazić uczucie ulgi i uzyskać najlepsze wskazówki. Czym dokładnie jest interakcja społeczna?

Co to jest interakcja społeczna?

Dla rozpoznawać interakcje społeczne, oczywiście musimy najpierw poznać znaczenie.

Tam, gdzie słowo interakcja odnosi się do działań zachodzących u dwóch lub więcej osób, które reagują wzajemnie poprzez bezpośredni lub pośredni dotyk, jest rdzeniem wyrażenia „interakcji społecznych“.

Ponieważ ludzie są istotami społecznymi, które nie mogą przetrwać samotnie i są zależne od innych ludzi, są społeczne, co wskazuje na wspólny los lub wzajemną współpracę.

Idea interakcji społecznych to po prostu wzajemne relacje między terminami i grupami w celu tworzenia przyjaźni, rozmów i partnerstw, które są wykorzystywane w życiu społecznym.

Charakterystyka interakcji społecznych

Charles P. Loomis, socjolog, identyfikuje cechy interakcji społecznych w następujący sposób:

 1. Sprawców jest więcej niż jeden, a może więcej niż liczba sprawców
 2. Aktorzy mogą komunikować się ze sobą za pomocą symboli
 3. Istnieje pewien cel, ten sam lub inny.

Warunki interakcji społecznościowych

Warunki interakcji społecznościowych
Ponieważ ludzie zawsze będą potrzebować siebie nawzajem, aby się rozwijać, nie możemy izolować się od relacji w naszym codziennym życiu.

Mówiąc dokładniej, interakcja społeczna musi spełniać następujące 2 warunki, aby mogła mieć miejsce:

1. Kontakt społeczny

W sensie socjologicznym kontakt społeczny obejmuje nie tylko interakcje twarzą w twarz, ale także nawiązywanie kontaktu bez fizycznej obecności.

Takich jak wymiana informacji przez telefon, radio, a nawet e-mail, a także interakcje społeczne, które rozwinęły się w czasie.

Interakcje społeczne dzielą się na dwie kategorie:

 1. Podstawowy kontakt społeczny to bezpośredni kontakt twarzą w twarz
 2. Wtórny kontakt społeczny to rodzaj interakcji, która ma miejsce przez telefon, e-mail, a nawet za pośrednictwem mediów społecznościowych.

2. Komunikacja

Komunikacja jest ważna w interakcji społecznej w celu ujawnienia zachowań, w tym interakcji, postaw, a nawet gestów, które wysyłają sygnały.

Istnieje jednak kilka ważnych elementów komunikacji, w tym:

 1. Komunikator w partnerstwie lub związku to osoba lub grupa osób, która przekazuje wiadomość
 2. Osoba lub grupa, która komunikuje się z komunikatorem, jest znana jako osoba komunikująca się
 3. Wiadomość to coś, co przekazuje komunikator. Wiadomości często zawierają fakty, pytania, a nawet wyrażanie uczuć i emocji
 4. Media pośredniczą w przekazywaniu wiadomości, które mogą mieć formę ustną, pisemną, filmową, obrazkową i jawną.
 5. Oczekiwany efekt zmiany na komunikującym się w wyniku otrzymania komunikatów od komunikatora.
 6. Komunikację interpersonalną, która ma wiele teorii, można zdefiniować jako komunikację zachodzącą między dwiema osobami.

Rodzaje i przykłady interakcji społecznych

Rodzaje i przykłady interakcji społecznych
Aby lepiej zrozumieć interakcje społeczne, oto rodzaje i przykłady:

1. Indywidualna interakcja społeczna

Indywidualna interakcja społeczna to spotkanie między dwojgiem ludzi mające na celu wywołanie reakcji lub działania, które doprowadzi do przyjaźni i współpracy, jeśli reakcja jest korzystna, ale nie wyklucza konfliktu lub niezgody, jeśli reakcja jest zła.

Przykład:

 1. Kiedy się spotkacie, przywitajcie się przyjaźnie i zapytajcie o wszelkie potrzeby
 2. Zaproś siostrę na przejażdżkę rowerową
 3. Uczeń otrzymuje lekcję języka przez korepetytora.

2. Indywidualna interakcja społeczna z grupami

Indywidualne interakcje społeczne z grupami obejmują zwykle więcej niż trzy osoby, które będą przekazywać informacje, czy to o promocjach, czy nawet seminariach.

Ponadto ta interakcja społeczna jest zwykle komunikowana tylko przez kilka osób, po czym wiele osób lub grup słucha przekazywanych informacji.

Przykład:

 1. Bądź osobą pomocną w działaniach seminaryjnych
 2. Rozpowszechniaj kreacje w środowiskach
 3. Podczas uroczystości dyrektor przemówił do uczniów.

3. Interakcja grupowa z grupami

Spotkania dwóch lub więcej grup z różnymi grupami, mające na celu omówienie istotnych, ale nie osobistych tematów, nazywane są interakcjami grupowymi.

Aby komunikować się między grupami, być może będziesz musiał zachować szczególną ostrożność podczas przedstawiania zalet i wad, ponieważ każdy punkt widzenia może zostać wykorzystany przeciwko tobie.

Przykład:

 1. Aby wygrać konkurs czystości podczas obchodów 17. rocznicy Republiki Indonezji 17 sierpnia, młode organizacje masowe zapraszają społeczność do wspólnej pracy przy sprzątaniu podwórka
 2. Aby zakończyć przestępczość w swoim środowisku, grupy TNI i Police komunikują się społecznie.

Trudno jest połączyć ludzi o różnych osobowościach, ale ważne jest, aby jasno i grzecznie przekazać cel interakcji.

Ponieważ skuteczna komunikacja przyniesie harmonię i porozumienie, może to być zjawisko długoterminowe.

Na przykład relacje między biznesem firmy a klientami, ludźmi, którym można zaufać i inne rzeczy.

Wzorce interakcji społecznych

Wzorce interakcji społecznych
Wzorce interakcji społecznych Gdy urzeczywistnią się dobre relacje społeczne, interakcje społeczne między jednostkami i grupami, które są dynamiczne i podążają za pewnymi wzorcami, takimi jak stare nawyki, będą się utrzymywać.

Poniżej przedstawiono cechy opisujące wzorce interakcji społecznych:

 1. Na podstawie pozycji (statusu) i ról społecznych. Na przykład nauczyciel musi zachowywać się odpowiednio podczas nauczania uczniów. Jednak uczniowie muszą postępować zgodnie z instrukcjami nauczyciela
 2. Działania, które trwają aż do osiągnięcia punktu zwrotnego, aby uzyskać najlepsze wyniki i nadal rozwijać pomysły lub przemyślenia. Na przykład spotkania mogą prowadzić do współpracy korporacyjnej, konfliktów, rywalizacji i nie tylko.
 3. Każdy, kto nie zna czasu, miejsca ani warunków, może zaangażować się w interakcję społeczną, ponieważ zostanie ukształtowane myślenie wspólnotowe.
 4. Dla przykładu jedna ze szkół otrzymała pozytywną odpowiedź za osiągnięcia, porządek i dyscyplinę swoich uczniów. Zaufanie społeczne do szkół jest zawsze wysokie, ale zdarza się, że nie jest, ponieważ niektórzy uczniowie zachowują się nieprofesjonalnie.

Czynniki kształtujące interakcje społeczne

Oto kilka czynników, które zachęcają do tworzenia interakcji społecznych:

1. Imitacja

Imitacja to akt naśladowania wyglądu, zachowania lub zachowania innej osoby do tego stopnia, że przypomina ją pod względem fizycznym.

Ten element interakcji społecznych występuje zwykle u osób, które są wielbicielami jednego z bohaterów.

Wielbicielka swojego idola często będzie próbowała ubrać się w tym samym stylu. Ponadto fan może czasem przyjąć fryzurę swojego idola.

2. Sugestia

Sugestia odnosi się do kogoś, kto w wyniku zachęty, którą otrzymuje od innych w określony sposób, czasami działa zgodnie z radą, nie zastanawiając się nad nią.

Ten element jest widoczny, gdy dziecko otrzymuje wskazówki od rodziców.

Poza otrzymywaniem porad od rodziców lub nauczycieli, dzieci mogą również doświadczać sugestywnych stanów, które mogą skutkować interakcjami społecznymi.

Mam nadzieję, że ta rada zostanie dobrze przyjęta przez odbiorcę i przydatna jako przewodnik życiowy w przyszłości.

3. Współczucie

Sympatia to sposób, w jaki okazujemy postawę zainteresowania kimś w stosunku do czegoś lub postawę, która jest dla niego atrakcyjna, na przykład wygląd, sposób myślenia, a nawet mądrość, stosując wartości wyznawane przez tych, którzy sympatyzują.

Ten element zainspiruje osobę do dotarcia do innych.

Pomaganie większej liczbie osób spowoduje uspokojenie życia społecznego i umożliwi utrzymanie prawidłowych interakcji społecznych.

4. Identyfikacja

Identyfikacja jest objawem cechy i jako taka wiąże się z naśladowaniem kogoś o takich samych lub porównywalnych pragnieniach jak my, a nawet kogoś podobnego do bohatera, wymazując w ten sposób własną tożsamość.

Takich rzeczy należy za wszelką cenę unikać, ponieważ utrata tożsamości może spowodować, że osoba zapomni o swoich osobistych zaletach i wadach.

5. Empatia

Empatia to umiejętność dzielenia się radościami lub smutkami innych poprzez odczuwanie tego, przez co przechodzą.

Na przykład rodzice, a nawet koledzy z klasy będą szczęśliwi, gdy wejdzie na wyczekiwany PTN.

Pozytywna interakcja społeczna, taka jak ta polegająca na wzajemnej współpracy, jest przykładem tego, jak interakcja społeczna może stymulować wzajemnie wzmacniające się relacje i zmieniać kondycję społeczeństwa.

Asocjacyjne i dysocjacyjne interakcje społeczne to dwie kategorie, do których należą. Przyjrzyjmy się różnicom bardziej szczegółowo.

Formy interakcji społecznych

Formy interakcji społecznych
Oto formy interakcji społecznych:

Asocjacyjna interakcja społeczna (pozytywna)

Asocjacyjna interakcja społeczna to rodzaj asocjacyjnej interakcji społecznej, która sprzyja doskonałej współpracy i buduje relacje między jednostkami w celu osiągnięcia użytecznych celów.

Aby dokładniej rozbić te powiązane interakcje społeczne, istnieją cztery kategorie:

1. Współpraca

projekty realizowane przez grupę osób lub osoby, które pomagają sobie nawzajem w podejmowaniu konstruktywnych działań.

W życiu zawsze będziesz potrzebować pomocy innych, ale tylko w odpowiednich granicach. Zastanów się, jak sąsiedzi mogą ze sobą współpracować.

2. Zakwaterowanie

Akomodacja to dostosowanie jednostki lub nawet grupy osób, które wcześniej były w konflikcie. Potrzebne są udogodnienia, aby zmniejszyć napięcie między stronami sporu.

Celem jest zrównoważenie interakcji społecznych w sposób zgodny z zasadami i wartościami społecznymi. To zakwaterowanie jest dalej podzielone na sekcje, w tym:

Wyrok

Orzeczenie, zwane potocznie akomodacją, jest procesem rozwiązywania problemów społecznych. Interakcje społeczne między ludźmi lub grupami z innymi grupami na wiele sposobów powodują tę niezgodę.

Na przykład w przypadku rozwodu, przymusu, oszustwa, oszczerstwa, morderstwa, a nawet naruszenia praw autorskich.

Arbitraż

Wysiłki zmierzające do rozwiązania sporów z osobami trzecimi jako wiążące decyzje nie mogą być kwestionowane przez strony sporu.

Na przykład pedagog szkolny ukarał dwóch uczniów, którzy wdali się w bójkę po przegranym meczu piłki nożnej.

Kompromis

Kompromis jest próbą osiągnięcia porozumienia między dwiema skłóconymi stronami w celu rozwiązania konfliktu.

Pojednanie

metoda rozstrzygania sporów między stronami, w której rozjemca, bezstronna strona trzecia i pracująca nad znalezieniem rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony, jest wprowadzany do mediacji w sytuacji.

Mediacja

Podobnie jak arbitraż, mediacja jest próbą rozwiązania sporu poprzez zaangażowanie neutralnej osoby trzeciej, ale wyłącznie w roli mediatora.

Pat

Pat występuje, gdy dwie strony mają przeciwne poglądy, ale spór zostaje rozwiązany z powodu okoliczności, powodując, że obie strony przestają się atakować.

Przykład: koniec zimnej wojny między blokiem zachodnim kierowanym przez Amerykanów a blokiem wschodnim kierowanym przez Sowietów w latach 90.

Tolerancja

Tolerancja to sposób myślenia polegający na wzajemnym szacunku dla siebie nawzajem oraz dla grup i jednostek w społeczeństwie.

W tym przypadku jest to równoznaczne z wspieraniem się ludzi bez względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne.

Można to zaobserwować w społeczeństwie indonezyjskim, które rozwinęło się w dziedzictwo kulturowe kraju i znajduje odzwierciedlenie w istniejących elementach kulturowych, w tym w symbolach, normach społecznych i zwyczajach.

4. Akulturacja

Akulturacja to przyjęcie wszystkich współczesnych elementów do nowej kultury przy jednoczesnym zachowaniu cech lub aspektów związanych z elementami tradycyjnymi.

Na przykład:

 1. Indyjskie przedstawienie kukiełkowe przedstawiające narrację Mahabharaty
 2. Meczet Kudus, który przedstawia interakcję tradycji jawajskiej, islamskiej i hinduskiej
 3. Styl życia to styl życia człowieka, który przyjmuje trendy w modzie, w tym ubrania, fryzury i inne dziedziny.

5. Asymilacja

Asymilacja to połączenie dwóch kultur poprzez wyeliminowanie cech kultury pierwotnej, stworzenie nowej kultury i zastosowanie jej w codziennych czynnościach.

Na przykład:

 1. Nowa rasa powstała na kontynencie azjatyckim w wyniku asymilacji ras mongoloidalnych i negroidalnych
 2. Pary różnych ras i grup etnicznych biorą ślub
 3. W niektórych lokalizacjach projekt architektoniczny domu łączy się ze współczesnymi elementami, takimi jak projekty europejskie.

Dysocjacyjne (negatywne) interakcje społeczne

Dysocjacyjna interakcja społeczna
Następujące negatywne interakcje społeczne:

1. Konkurencja (Konkurs)

Musisz być zaznajomiony z terminem „Konkurencja”. Konkurencja to interakcja społeczna, w której osoby lub organizacje konkurują ze sobą, aby zobaczyć, kto może zarobić więcej pieniędzy w określonej branży bez użycia przemocy jako zagrożenia.

Na przykład mecz badmintona pomiędzy Anthonym Gintingiem i Antonsenem Andersem na Igrzyskach Olimpijskich 2020.

2. Sprzeczności

Podejmowana przez kogoś próba potajemnego sprzeciwienia się rozwiązaniu sprawy nazywana jest wykroczeniem.

Nie wyrażając tego otwarcie, zwykle odczuwa się niepewność, zwątpienie, zaprzeczenie, a nawet odrzucenie.

Jest to wynikiem różnic zdań między kilkoma grupami ludzi. Na przykład ujawnienie sekretu znajomego osobie trzeciej.

Jeśli chodzi o zachowania, które stanowią naruszenia taktyczne, na przykład: lekkomyślne oskarżanie bez powodu, wprowadzanie kogoś w błąd z różnych powodów i tak dalej.

3. Opozycja

Spory są często spowodowane sprzecznościami lub kontynuacją trwających konfliktów.

Powodem jest to, że różnice zdań w sporach mogą sprzyjać nienawiści i powodować wzajemne ataki, a nawet krzywdę grupy lub jednostki.

Często zadawane pytania

Tutaj podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania:

Ile jest interakcji społecznych?

Ogólnie rzecz biorąc, tę interakcję społeczną można podzielić na dwie formy, a mianowicie:

 1. Asocjacyjna interakcja społeczna
 2. Zdysocjowana interakcja społeczna.

Wniosek

To trochę informacji o interakcjach społecznych, w których codziennie przeprowadzamy te interakcje.

Gdziekolwiek występuje, interakcja społeczna jest ważna dla tworzenia pozytywnych relacji, więzi społecznych, a nawet opłacalnych przedsięwzięć gospodarczych. Umiejętności, które można rozwijać, to interakcja społeczna.

Innymi słowy, dopóki doskonali swoje umiejętności w zakresie interakcji społecznych, każdy może mieć zdolność do dobrych interakcji z innymi.

Ponadto wspólna praca lub praca w grupach z innymi ludźmi pomoże nam znaleźć pomysły lub przemyślenia, które wcześniej nie przyszły nam do głowy.

Współpraca lub współdziałanie w pełni ułatwi realizację zadania. Dlatego utrzymywanie pozytywnych relacji społecznych jest bardzo ważne, aby szanować się i pomagać sobie nawzajem.