Przykłady przemówień o krótkiej edukacji

Przykład wypowiedzi o edukacji. Edukacja jest podstawową potrzebą każdego człowieka, zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Edukacja formalna to edukacja, którą można uzyskać w instytucji uznanej przez rząd, takiej jak szkoła. Podczas gdy edukacja nieformalna to edukacja, którą można uzyskać poza szkołą, na przykład w instytucjach kursu, społeczności, rodzinie i tak dalej.

Rola edukacji jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy życia przyszłych pokoleń, bycia pokoleniem troskliwym i inteligentnym, aby mogły kontynuować drogę powstania narodu.

Mówiąc o dzisiejszej edukacji w Indonezji, sama Indonezja wdrożyła 12-letni program obowiązkowej nauki. Mamy nadzieję, że dzięki temu wszystkie przyszłe pokolenia narodu uzyskają wysokiej jakości edukację i będą w stanie konkurować na arenie globalnej. Sam 12-letni program kształcenia obowiązkowego został ujednolicony od 2012 roku i został szeroko rozpowszechniony poprzez wystąpienia wielu osób, zwłaszcza władzy lub tych, którym zależy na znaczeniu edukacji, takich jak instytucje, działacze, nauczyciele, ministrowie edukacji i tak dalej.

Oprócz sukcesu 12-letniego programu obowiązkowej nauki, rola krótkiego przemówienia edukacyjnego może przekazywać również inne rzeczy i oczywiście nadal jest związana z edukacją. Na przykład znaczenie studiowania etyki, studiowania religii, ochrony środowiska, zachowania zdrowia i motywowania uczniów.

O Mowie Edukacyjnej

Prostą mowę można zdefiniować jako czynność przed publicznością lub wygłoszenie przemówienia w celu przedstawienia pomysłu lub wyrażenia opinii na jakiś temat. Gdzie przemówienie jest formą przekazania myśli w formie słów i skierowane do wielu osób. Mowa jest formą ustnej prezentacji dla wielu osób. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na mowę w formie komunikacji ustnej.

Jeśli chcesz wygłosić przemówienie, to ktoś musi zwrócić uwagę na jego wygląd, zachowanie, mimikę i intonację głosu. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie te elementy są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na dostarczanie mowy.

W edukacyjnych tekstach mowy istnieją oczywiście struktury mowy składające się z kilku części, w tym:

Otwieracz, którego treść jest w formie pozdrowień lub w formie powitań, przemówień otwierających i dziękczynienia.

Treść zawierająca temat, który chcesz przekazać pośrednio. Zwykle przemówienia są przekazywane poprzez anegdoty, przedstawienia, przykłady do historii związanych z tematem dyskusji przemówienia.

Zakończenie, które zawiera wnioski i sugestie, podziękowania, następnie przeprosiny i końcowe pozdrowienia.

Przykłady przemówień o edukacji

Przykłady przemówień edukacyjnych, których możesz użyć jako odniesienia, są następujące:

 

Sekcja otwierania przemówień

Pokój niech będzie z wami, a Allah miłosierdzie i błogosławieństwo.

Podziękujmy obecności Allaha SWT, ponieważ to dzięki Jego łasce i łasce możemy ponownie zgromadzić się w dobrym zdrowiu. Nie zapominajcie, że shalawat i pozdrowienia są zawsze przekazywane wielkiemu Prorokowi Muhammadowi SAW, który walczył o to, by religia i przykładne wartości dotarły do nas wszystkich.

Sekcja treści mowy

Panie i panowie, szanuję

Teraz nasz naród stoi przed bardzo poważnym problemem, jakim jest spadek morale wśród nastolatków. Niemało dzisiejszych nastolatków uległo wpływowi hedonistycznej postawy życiowej, prowadzącej życie, które ignoruje normy i wartości obowiązujące w społeczeństwie.

Widać to na podstawie danych przesłanych przez kilka instytucji. Jedną z nich jest niezależna instytucja, która wyjaśnia zdumiewające fakty, w których młodzież 65% współcześnie uprawiała seks, taki jak wolny seks, pocałunki i seks z osobami tej samej płci.

Panie i panowie, szanuję

Na podstawie tych danych wystarczy udowodnić występujący obecnie problem. Gdzie w takim razie jest rola edukacji w szkole, nauczycieli i rodziców?

Po badaniach okazuje się, że nastolatki czy młodzi ludzie w dzisiejszych czasach zatracili swoją tożsamość rycerską. Wynika to ze słabości ich programu kształtowania charakteru, czy to zdobytego w szkole, czy w domu.

Końcowa sekcja przemówień

To jest przykład krótkiego przemówienia edukacyjnego, które mogę przekazać, a na koniec przepraszam, jeśli są słowa, które nie są miłe.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.