Przykłady dobrych i prawdziwych pism naukowych

Infokekinian.com – Czujesz się zdezorientowany zadaniem pracy naukowej? Rzućmy okiem na ten artykuł, aby zobaczyć przykłady dobrego i poprawnego pisania naukowego.

Pisanie to metoda skutecznego przekazywania informacji jednej osobie lub grupie osób. Ponieważ nie ma potrzeby ciągłego przekazywania informacji podczas pisania, jest to bardziej skuteczne.

Najczęstszym rodzajem pisma jest zwykle pisanie. Prace pisane dzielą się na dwie kategorie: prace naukowe i prace nienaukowe.

Zbiór przykładów pisarstwa naukowego

W tym artykule omówimy pisanie naukowe, które powstaje w wyniku badań. Artykuły naukowe zwykle przybierają formę wyników badań, pomysłów i recenzji.

Aby uzyskać więcej informacji, w poniższych sekcjach omówiono przykłady artykułów naukowych, których można użyć jako referencji podczas ich pisania.

Zbiór przykładów pisarstwa naukowego

Poniżej znajduje się zbiór przykładów z pism naukowych:

1. Przykłady prostego pisania naukowego

Negatywny wpływ Internetu na dzieci

ŚWINIA

WSTĘP

Tło

Internet jest obecnie najlepszym wynalazkiem w historii rozwoju technologicznego. Dzięki Internetowi ludzie z całego świata mogą łatwiej wchodzić w interakcje i wymieniać informacje.

Wyrafinowanie Internetu sprawia, że mogą z niego korzystać osoby w każdym wieku. Mimo że dzieci są jeszcze małe, Internet jest dziś szeroko stosowany.

Jednak internet ma znaczący wpływ na kondycję psychiczną dzieci, które są jeszcze niestabilne.

Sformułowanie problemu

Jaki jest negatywny wpływ internetu na dzieci?

Cele badawcze

Celem tego badania jest poznanie i wyjaśnienie negatywnego wpływu korzystania z Internetu na dzieci.

ROZDZIAŁ II

DYSKUSJA

Negatywny wpływ Internetu na dzieci

Internet stał się teraz podstawową potrzebą dzieci. Z drugiej strony dzieci nie potrafią mądrze korzystać z internetu w tak młodym wieku.

Istnieje zatem kilka negatywnych konsekwencji dla dzieci korzystających z Internetu, w tym:

 1. Wywoływanie u dzieci chęci popełniania aktów przemocy
 2. Sprawia, że dzieci tak chętnie surfują po Internecie, że zapominają o czasie
 3. Doszło do incydentu znęcania się
 4. Uzależnienie dzieci od internetu.

ROZDZIAŁ III

ZAMKNIĘCIE

Wniosek

Obecność internetu jest rzeczywiście bardzo przydatna w różnych aspektach życia człowieka, ułatwiając komunikację i wyszukiwanie ważnych informacji.

Internet ułatwia również dzieciom wykonywanie różnych czynności, takich jak wyszukiwanie dodatkowych tematów.

Istnieją jednak pewne negatywne konsekwencje związane z dostępem dzieci do Internetu, których nie należy lekceważyć.

W takim przypadku rodzice muszą wkroczyć, aby nadzorować swoje dzieci podczas korzystania z Internetu.

Internet może być bardzo przydatny dla twoich dzieci, jeśli jest używany pod nadzorem rodziców.

2. Przykłady prac naukowych o środowisku

Przykład pisma naukowego na temat środowiska

Zanieczyszczenie środowiska

ŚWINIA

WSTĘP

Tło

Środowisko to połączenie elementów biotycznych i abiotycznych. Abiotyczny odnosi się do rzeczy nieożywionych, podczas gdy biotyczny odnosi się do żywych. Uwzględniono wodę, powietrze, glebę, światło słoneczne, temperaturę i inne składniki abiotyczne.

Podczas gdy składniki biotyczne obejmują producentów, konsumentów i rozkładających. Związek między składnikami abiotycznymi i biotycznymi jest tak ścisły, że nie można ich rozdzielić.

Podczas gdy środowisko ma wiele różnych znaczeń. Środowisko jest określane jako środowisko przez Słownik ekologii.

Termin środowisko odnosi się do relacji, które istnieją na Ziemi między żywymi lub biotycznymi rzeczami a nieożywionymi lub abiotycznymi rzeczami.

Środowisko zgodnie z ustawą nr 32 z 2009 r. oznacza jedność przestrzeni dla wszystkich rzeczy. Czy to żywe istoty, takie jak ludzie, czy ich okoliczności, które prowadzą do ludzkich zachowań.

Zgodnie z niektórymi z powyższych opisów, środowisko jest kombinacją wszystkich żywych istot i otaczających je elementów.

Jednym z czynników sukcesu środowiska jest istnienie żywych istot na ziemi. Ponieważ ludzie są doskonałymi stworzeniami, które w całości zostały stworzone przez Stwórcę.

W rezultacie różne awarie środowiskowe są w rzeczywistości wynikiem działalności człowieka. Ludzkie zachowanie wykroczyło już poza to, co rozsądne.

Jednym z nich jest zachowanie człowieka w zaśmiecaniu, które zanieczyszcza środowisko i powoduje, że staje się ono odpadem. Obszary, które powinny być zacienione i czyste, stają się gorące i suche.

Sformułowanie problemu

 1. Jakie rodzaje zanieczyszczeń występują w środowisku?
 2. Jakie jest wyjaśnienie zanieczyszczenia środowiska?

ROZDZIAŁ III

DYSKUSJA

A. Rodzaj zanieczyszczenia

1. Zanieczyszczenie powietrza

Ponieważ zanieczyszczenie powietrza nie zawsze jest spowodowane działalnością człowieka. Klęski żywiołowe, takie jak erupcje wulkanów, mogą przyczynić się do zanieczyszczenia powietrza. Erupcje wulkanów uwalniają szkodliwe cząsteczki metali.

Jednak głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Indonezji są zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów silnikowych, zarówno dwukołowych, trójkołowych, jak i czterokołowych.

Kilka czynników powoduje zanieczyszczenie powietrza, w tym następujące:

Palić papierosy

Jak wiadomo, większość bogatych firm tytoniowych w samej Indonezji. Przy tak wielu fabrykach papierosów papierosy są głównym źródłem zanieczyszczeń.

W papierosach znajduje się wiele szkodliwych substancji, takich jak nikotyna i smoła. Dym wytwarzany przez papierosy jest również niebezpieczny ze względu na obecność szkodliwych substancji.

Ozon (03)

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że warstwa ozonowa zaczyna się rozrzedzać. Ziemska bariera chroniąca przed szkodliwym działaniem słońca jest w rzeczywistości bumerangiem.

Zanieczyszczenie ozonem jest jednym z najniebezpieczniejszych rodzajów zanieczyszczeń. Dzieje się tak, ponieważ ozon jest rodzajem zanieczyszczenia, które może powodować uszkodzenie płuc.

Tlenek węgla (CO)

Tlenek węgla lub gaz CO to kolejne bardzo niebezpieczne zanieczyszczenie. Długotrwałe wdychanie tlenku węgla spowoduje śmierć.

Kiedy śpimy w klimatyzowanych samochodach, emitujemy zanieczyszczenia gazowe CO. Różne gazy CO uwalniane przez pojazdy silnikowe przedostaną się do klimatyzowanych pojazdów, powodując śmierć pojazdu.

2. Zanieczyszczenie wody

Czysta woda charakteryzuje się tym, że jest bezwonna i bezbarwna. Woda, która pachnie, jest zabarwiona i zawiera martwą faunę i florę, wskazuje, że woda została zanieczyszczona. Następujące czynniki mogą przyczynić się do zanieczyszczenia wody:

Odpady fabryczne, jądrowe i przemysłowe

Odpady fabryczne, nuklearne i przemysłowe zawierają różnorodne niebezpieczne chemikalia. Chemikalia radioaktywne to jedne z niebezpiecznych substancji chemicznych, na które należy uważać.

Zrzucanie tych niebezpiecznych odpadów do rzek może być bardzo niebezpieczne. Dzieje się tak, ponieważ zagrozi to istnieniu rzecznej fauny i flory i otaczającego środowiska.

Materiały wybuchowe do połowu ryb

Właściwie rząd zakazał używania materiałów wybuchowych w rybołówstwie. Jednak nieodpowiedzialni ludzie nadal używają tych materiałów wybuchowych do połowu ryb.

Wynika to z faktu, że połowy z użyciem materiałów wybuchowych są uważane za bardziej efektywne, ponieważ wymagają mniej czasu, ale dają więcej ryb.

Jednak jedną z przyczyn niebezpiecznego zanieczyszczenia wody jest stosowanie materiałów wybuchowych.

Pestycyd

Odpady rolnicze inne niż niebezpieczne. Niebezpieczne jest nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów, które powodują zanieczyszczenie wody.

Odpady rolnicze zawierające nadmiar pestycydów i nawozów chemicznych będą podążać wraz z wodą, powodując zanieczyszczenie wody, które jest szkodliwe dla fauny i flory rzek.

Śmieci

Ilość porozrzucanych i spiętrzonych wszędzie śmieci jest problemem samym w sobie i trudnym do rozwiązania.

Obecnie różne przedmioty i żywność są zawsze owijane w folię lub papier, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska odpadami.

Wielu ludzi zajmujących się ochroną środowiska nie dba już o czystość swojego środowiska. Pokazuje to ilość odpadów z gospodarstw domowych, które są wyrzucane wszędzie.

3. Zanieczyszczenie gleby

Ziemia zanieczyszczona to ziemia, która nie jest już wykorzystywana na potrzeby człowieka. Rolnictwo jest jedną z omawianych potrzeb człowieka. Zanieczyszczone grunty nie mogą być wykorzystywane rolniczo.

Ziemia, która wygląda na suchą, jest również oznaką zanieczyszczenia gleby. Zanieczyszczenie gleby jest zwykle spowodowane następującymi czynnikami:

 1. Związki kwasowe
 2. Nawozy z chemikaliów
 3. Nadmierne stosowanie pestycydów
 4. Odpady z przemysłu, elektrowni jądrowych i fabryk
 5. Odpady z domu, takie jak detergenty.

ROZDZIAŁ III

ZAMKNIĘCIE

Wniosek

Zanieczyszczenia można podzielić na trzy rodzaje: zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie gleby. Każdy rodzaj zanieczyszczenia ma swoje własne cechy.

Każdy rodzaj zanieczyszczenia ma swoje przyczyny. Jednak źródła zanieczyszczeń nie są tak różne. Jednym z przykładów jest nadmierne stosowanie pestycydów.

W rezultacie ludzie jako inteligentne istoty żyjące na ziemi muszą zacząć ograniczać użycie różnego rodzaju materiałów, które mogą zanieczyszczać środowisko, aby utrzymać warunki środowiskowe w nieskończoność.

3. Przykłady pism naukowych o zdrowiu

Przykłady pism naukowych o zdrowiu

Wpływ drzemki na zdrowie fizyczne

ŚWINIA

WSTĘP

Tło

Ponieważ zdrowie jest tak cenne, każdy człowiek musi starać się je zachować. Jeśli czyjeś ciało jest niezdrowe, nie może nic z tym zrobić.

Ludzie mogą zachować zdrowie na różne sposoby, z których jednym jest utrzymywanie spożycia składników odżywczych.

Oprócz utrzymania spożycia składników odżywczych, ludzie mogą czerpać korzyści, regularnie ćwicząc i śpiąc w ciągu dnia.

Sformułowanie problemu

 1. Co można zrobić, aby zachować zdrowe ciało?
 2. Jaki wpływ ma drzemka na utrzymanie zdrowego organizmu?

Cele badawcze

To badanie ma na celu dowiedzieć się, jak zachować zdrowe ciało, a także zrozumieć wpływ drzemki na zdrowie ciała.

ROZDZIAŁ II

DYSKUSJA

1. Jak działa zdrowie

Każdy, kto chce zachować zdrowie, musi dbać o zdrowie. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby utrzymać swoje ciało w dobrej formie:

 1. Zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na minerały i witaminy.
 2. Spożywanie czterech z pięciu rodzajów żywności jest idealne
 3. Ćwicz regularnie
 4. Śpij regularnie i wystarczająco dużo
 5. Należy unikać napojów alkoholowych.

2. Efekt drzemki

Drzemki są powszechne we wczesnym dzieciństwie. Ta drzemka jest również korzystna dla dorosłych. Oto niektóre z korzyści drzemki dla utrzymania zdrowego ciała:

 1. Aby pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi
 2. Aby złagodzić zmęczenie
 3. Aby zmniejszyć niepokój i smutek.

ROZDZIAŁ III

ZAMKNIĘCIE

Wniosek

Drzemki to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby utrzymać zdrowe i silne ciało.

Jeśli wyrobisz sobie nawyk regularnych drzemek, odniesiesz wiele korzyści. Z drugiej strony drzemki muszą być podejmowane we właściwym czasie.

Nadmierne drzemki mogą być szkodliwe dla organizmu. Aby uzyskać oczekiwane korzyści, takie jak utrzymanie ciała w zdrowiu i dobrej formie, należy wykonywać różne czynności w zależności od porcji.

4. Przykłady edukacji postaci

Przykłady dotyczące edukacji postaci

Tradycyjne gry w rozwoju postaci dziecka

ŚWINIA

WSTĘP

Tło

Gra, nazywana również tradycyjnym „dolananem”, posiada cechy korzystne dla rozwoju dzieci.

Usłyszenie słowa „zabawa” jest dla dzieci przyjemnym przeżyciem, ponieważ symbolizuje wyzwolenie duszy z przywiązania do rodzicielskich zasad.

Dzieci będą komunikować się z rówieśnikami, aby wyrazić swoją radość podczas zabawy.

W środowisku okrężnym dzieci nauczą się socjalizować i wchodzić w interakcje z otoczeniem.

Tło

 1. Co oznaczają tradycyjne gry?
 2. Jaka jest rola tradycyjnych zabaw w kształtowaniu osobowości dziecka?

Cele badawcze

Celem badań jest poznanie znaczenia tradycyjnych gier i ich wpływu na osobowość dzieci.

ROZDZIAŁ II

DYSKUSJA

1. Gry tradycyjne

Kiedy słyszysz słowo dolanan, od razu przychodzi ci na myśl jedno z jawajskich słów, które oznacza grę lub zabawkę.

Podczas gdy tradycyjny to sposób myślenia i działania, który już istnieje zgodnie z dawnymi warunkami.

Tradycyjne gry dla dzieci są znane jako symbole wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie i służą różnym celom.

2. Edukacja postaci

Kształcenie charakteru, w swojej najbardziej podstawowej formie, odnosi się do wszelkich wysiłków podejmowanych w celu wywarcia wpływu na charakter, który istnieje w uczniach.

Ten wysiłek będzie nadal podejmowany, aby człowiek zrozumiał, jak ważne jest posiadanie pozytywnego charakteru w sobie.

Edukacja charakteru według Thomasa Lickony to edukacja postaw, która obejmuje wiedzę o podejmowanych działaniach. Nie tylko to, uczucia są elementem rozwoju postaci.

ROZDZIAŁ III

ZAMKNIĘCIE

Wniosek

Tradycyjne gry, czyli dolanan, to coś więcej niż rodzaj zabawy, która może sprawić dzieciom radość. Tradycyjne gry mają natomiast szereg zalet korzystnych dla dzieci.

Tradycyjne gry są korzystne dla dzieci, trenując ich mózg i inteligencję motoryczną. Tradycyjne gry mogą również pomóc dzieciom rozwinąć charakter.

Tradycyjne gry pomogą dzieciom rozwinąć umiejętności społeczne. Zwiększy się również zdolność komunikowania się i współpracy z rówieśnikami.

Wniosek

To trochę informacji o przykładach dobrego i poprawnego pisania naukowego, które możesz wykorzystać jako punkt odniesienia, kiedy chcesz to zrobić.

Tak więc artykuł dotyczący przykładów dobrego i poprawnego pisania naukowego i nie zapomnij odwiedzić strony internetowej Infokekinian.

Bo mamy też wiele innych informacji i rekomendacji, które oczywiście przydadzą się i pomogą aktualnym znajomym.