Poniżej przedstawiono części kwiatowe i ich funkcje

Infokekinian.com – Poniżej wyjaśnimy części kwiatu i ich funkcje, a także wyjaśnimy, jak rozmnażają się kwiaty? Chodź, zobacz więcej szczegółów w następnym artykule!

Każdy lubi kwiaty. Kwiaty szczególnie urzekają wiele kobiet. Dzieje się tak za sprawą pięknego kształtu, atrakcyjnego koloru i słodkiego zapachu. Kwiaty są często używane w celu zwiększenia estetyki zewnętrznych lub wewnętrznych przestrzeni domu.

Miłośnikom kwiatów nie wystarczy znać wiele gatunków. Jednak bardzo ważne jest dokładne zrozumienie wielu elementów kwiatu. Tak więc w tym poście przyjrzymy się dogłębnie składnikom kwiatu.

Części kwiatu i ich funkcje

Części kwiatu i ich funkcje

Rośliny kwitnące rozmnażają się płciowo poprzez tworzenie kwiatów, które są powszechnie nazywane kwiatami. Nie tylko ludzie mają narządy rozrodcze, kwiaty zawierają również narządy rozrodcze, zwłaszcza pręciki i słupki.

Interesujące składniki mogą występować pojedynczo lub razem w sekwencji. W kwiatach można zobaczyć grupę kwiatów zwanych kwiatostanami lub kwiatostanami złożonymi. U niektórych gatunków złożone kwiaty lub kwiatostany są klasyfikowane jako kwiaty (pojedyncze), na przykład kwiaty anturium i słoneczniki. Oto części kwiatowe i ich funkcje.Sprawdź pełną recenzję poniżej!

Kwiaty i ich funkcje

Część kwiatowa to część rośliny używana do produkcji nasion. W rzeczywistości zapylenie i zapłodnienie występuje w kwiatach. Kwiaty będą nadal rosnąć i dojrzewać do owoców po wystąpieniu procesu zapłodnienia. Z drugiej strony w kwitnących roślinach owoce służą zarówno jako naczynie, jak i środek do przechowywania nasion.

Kwiaty mają wiele funkcji w następujący sposób:

1. Funkcje biologiczne – części kwiatowe i ich funkcje

Męskie i żeńskie gamety łączą się w tej strukturze, aby wytworzyć nasiona, w ten sposób kwiaty wykorzystują je jako narządy płciowe lub naczynia do takiej fuzji.

2. Jasny kolor kwiatów

Przyciąganie zwierząt do zapylania jest łatwiejsze, gdy kwiaty są kolorowe.

3. Wydziela charakterystyczny aromat – części kwiatu i ich funkcje

Kwiaty wytwarzają ciepło i emitują wyjątkowy zapach, aby przyciągnąć zwierzęta i przyspieszyć proces zapylania.

Teraz, po zrozumieniu kwiatów, a także roli kwiatów, nadszedł czas, aby dowiedzieć się więcej o składnikach kwiatów. Oto recenzja:

Części kwiatu i ich funkcje

Pręciki – części kwiatu i ich funkcje

Pręciki są ważnym elementem kwiatu. Pręciki to męskie narządy rozrodcze w kwiatach. Pręciki, końcówki pylników i kwiaty należą do pręcików, które w rzeczywistości składają się z kilku części. Najbardziej powszechnym typem jest mikrosporangia, czterokwiatowy kwiat.

Rozwój haploidalnych mikrosporangiów i zarodników zawierających ziarna pyłku. W rezultacie wytworzony pyłek jest rozrzucany, opadany lub przenoszony do najbliższego słupka kwiatowego lub innych kwiatów przez wiatr, wodę lub zwierzęta. Zapylenie następuje w wyniku przenoszenia ziaren pyłku.

Łodyga kwiatowa

Łodyga kwiatowa jest równie ważną cechą kwiatu. Kwiaty znajdują się na dole. Istnieje łacińska nazwa tego konkretnego składnika, który nazywa się Pedicellus. Łodyga kwiatowa ma nieco inny cel niż łodyga główna. Łodyga kwiatowa to część, która znajduje się pod ostatnim kwiatem wśród innych części kwiatowych.

dokładniej łodyga kwiatowa jest łącznikiem między łodygą kwiatową a gałązką. Innym sposobem na powiedzenie tego jest to, że możesz zbierać kwiaty z łodyg kwiatowych. Tak, aby łodyga kwiatowa była ukryta pod kwiatem.

Podstawy kwiatów – części kwiatowe i ich funkcje

Podstawa kwiatu znajduje się na szczycie łodygi kwiatowej lub na dole kwiatu. dokładniej, podstawa tego kwiatu podąża za łodygą kwiatową lub na końcu kwiatu. U podstawy kwiatu można znaleźć łacińskie słowo oznaczające „pojemnik”. Podstawa kwiatu również spełnia swoje zadanie, przede wszystkim jako miejsce do umieszczenia korony innych elementów kwiatowych.

Płatki kwiatów

Kolejną ważną cechą kwiatu są płatki. Płatki znajdują się na zewnątrz kwiatu i są bardzo ważne dla ochrony korony, gdy kwiat jest w fazie pączkowania.

Głównym zastosowaniem kielicha jest ochrona korony, gdy jest ona jeszcze pąkiem, a płatków otwiera się, gdy korona zaczyna się otwierać. Bardzo rzadko płatki kwiatów imitują liście ze względu na podobny kolor i kształt.

Nie zdziw się więc, jeśli płatki kwiatów są najważniejszym elementem rośliny. Kiedy kwiat zaczyna kwitnąć, otwierają się również płatki kwiatów. Kiedy kwiat zacznie w pełni kwitnąć, płatki kwiatów zakwitną naturalnie i będą miały kształt prawie jak kwiat, ale z zielonymi liśćmi.

Flower Crown – części kwiatowe i ich funkcje

Korona kwiatowa jest najbardziej atrakcyjną cechą kwiatu. To, co czyni tę koronę piękną, to jej żywy kolor. Korona kwiatowa to dekoracja kwiatowa. piękno korony kwiatowej, która przyciąga owady do okoni i ułatwia proces zapylania kwiatów.

Korony kwiatowe mają inną nazwę, a mianowicie korony o różnych wzorach, dlatego stają się głównym celem zbierania pręcików przez owady. Główną rolą łodygi kwiatowej jest ochrona. Tuż u podstawy łodygi kwiatowej znajdziesz rozmieszczenie płatków kwiatowych.

Liść Tarczy (Brachtea)

Część ochronna kwiatu lub język naukowy Brachtea to inna część płatków kwiatowych. Ponieważ kwiat kwitnie tylko na ostatnich liściach, które służą jako bariera ochronna. Kwiaty mogą więc rosnąć i rozwijać się pod pachami tych liści.

Hodowla W Kwiatach

Piętno (stygmat) – część kwiatu i jego funkcja

Pyłek z pylników przyczepia się do znamienia i przechodzi przez znamię, które jest naukowym terminem określającym główki sutków. Przez łagiewkę pyłkową pyłek jest następnie wysyłany do jajnika lub jądra jaja kwiatu.

Łodyga słupka (Stylus) – część kwiatu i jego funkcja

Słupek ma termin naukowy, a mianowicie rysik. Używając rysika, możesz upewnić się, że piętno pozostaje we właściwym miejscu. Na słupku widać przewody pyłkowe lub przestrzenie rurkowe. Ta rurka jest miejscem, które służy do transportu pyłku z pylników, który następnie zostanie przekazany do jądra generatywnego lub jajnika w celu zapłodnienia.

Will Fruit (Jajnik) – część kwiatu i jego funkcja

Jajniki można nazwać jajnikami. Do zapłodnienia może dojść w jajnikach. W tej sekcji nastąpi proces, w którym gamety męskie połączą się z gametami żeńskimi. W wyniku tego procesu powstaną zalążki.

Nasiona Woli (Ovulum)

Podczas rozwoju zalążka zachodzi proces wytwarzania nasion, w wyniku którego powstaje w pełni uformowane nasienie. Ta zalążka jest niezbędna do przetrwania przyszłych pokoleń roślin, pomagając we wzroście lub zachowaniu roślin.

Hodowla W Kwiatach

Pręciki lub komórki męskie i słupki lub komórki żeńskie można opisać jako narządy rozrodcze roślin kwiatowych na podstawie wniosków z poprzedniej dyskusji. Jaki jest więc proces rozmnażania roślin kwiatowych?

1. Rośliny kwitnące rozmnażają się lub rozmnażają, tworząc nasiona.

2. Nasiona te pochodzą z formacji, która powstaje z męskich komórek płciowych i żeńskich komórek płciowych. Męskie komórki płciowe są w postaci pyłku, a żeńskie komórki płciowe w postaci owoców.

3. W rozmnażaniu roślin kwitnących należy podkreślić proces zapłodnienia, w którym pyłek (męski) musi dostać się do wnętrza słupka (żeńskiego).

Każdej hodowli roślin kwiatowych zawsze towarzyszy zapylanie. Pyłek jest przenoszony do słupka przez nitki podczas procesu zapylania. Samozapylenie i zapylenie krzyżowe to dwie formy zapylania.

1. Samozapylone

Samozapylenie jest możliwe tylko w tej samej roślinie kwiatowej lub w różnych gatunkach kwiatów, ale tylko w tym samym gatunku jako całości.

Samozapylenie można znaleźć w jęczmieniu, długiej fasoli, sezamie, ryżu, fasoli i innych. Jednak samozapylenie ma wadę, a mianowicie nasiona wytworzone z tego zapylenia nie mogą kiełkować.

Samozapylenie jest dalej podzielone na dwie formy, a mianowicie naturalne samozapylenie i sztuczne samozapylenie.

Jeśli zapylający kwiat ma wszystkie narządy rozrodcze, samozapylenie nastąpi naturalnie. Pręciki i słupki, oba znajdujące się w jednym kwiacie, tworzą narządy rozrodcze jako całość.

Innymi słowy, roślina kwiatowa, która nie ma wszystkich swoich części reprodukcyjnych, nie może naturalnie samozapylić.

Zapylenie, które następuje w wyniku zaangażowania człowieka, jest znane jako sztuczne samozapylenie. Samozapylenie ułatwione przez zaangażowanie człowieka nazywane jest samozapyleniem lub samozapyleniem.

W wyniku tej metody zapylania ludzie zbierają pręciki z pręcików rośliny kwiatowej, a następnie osadzają pyłek na słupku.

2. Zapylenie krzyżowe

Następnym tematem dyskusji będzie zapylenie krzyżowe. Zapylenie krzyżowe to zapylanie pręcików i słupków, które występuje w dwóch różnych roślinach.

W procesie zapylenia krzyżowego potrzebny jest pośrednik. Aby przenieść pyłek z jednego kwiatu na drugi, wykorzystuje tych pośredników. W tym zapyleniu krzyżowym można wykryć mediatory u owadów, takich jak motyle, osy, kolibry i wiatr.

Te nektarożerne zwierzęta naprawdę potrzebują kwiatów jako źródła pożywienia, ponieważ kwiaty dostarczają nektaru. Zapylenie krzyżowe występuje, gdy pyłek z jednego kwiatu przyczepia się do słupka kwiatu odwiedzanego przez to samo zwierzę.

W przypadku zapylenia krzyżowego należy podkreślić, że nie wszystkie kwiaty są lubiane przez owady. Ogólnie rzecz biorąc, owady te zjadają kwiaty tylko wtedy, gdy kolor i aromat są dla nich bardzo atrakcyjne. Jednak w przeciwieństwie do owada motyla. Dopóki kwiaty zawierają jeszcze miód, motyle je uwielbiają.

Zapylanie wspomagane lub pośrednie występuje najczęściej u roślin kwiatowych bez korony i płatków, takich jak chwasty.

Wniosek

Funkcje 10 najbardziej kompletnych części kwiatowych. Rośliny kwitnące rozmnażają się płciowo poprzez tworzenie kwiatów.

Kwiaty mają wiele funkcji: gamety męskie i żeńskie łączą się w tej strukturze, aby wytworzyć nasiona, w ten sposób kwiaty wykorzystują je jako narządy płciowe lub naczynia do fuzji. Zapylenie występuje, ponieważ pyłek jest przenoszony.

To jest wyjaśnienie, jak rozmnażają się kwiaty, części kwiatowe i ich funkcje. Mam nadzieję, że jest to przydatne!