Anatomiczna struktura ludzkiego mózgu i jego funkcje

Infokekinian.com – Mózg jest jednym z największych narządów, w których każda anatomiczna struktura mózgu pełni bardzo złożoną funkcję jako układ nerwowy u ludzi.

Tak więc mózg jest organem odpowiedzialnym za regulowanie myślenia i całego ciała poprzez koordynację zachowania, ruchu i funkcji organizmu, takich jak bicie serca.

Co to jest mózg

Co to jest mózg?

Mózg jest największy i najbardziej złożony organ w ludzkim ciele, który działa jak duży komputer.

Ponieważ jest w stanie wchłonąć wszystkie informacje, które zostały uzyskane za pomocą zmysłów smaku, a także ciała, które następnie wyśle sygnał z powrotem do ciała.

Ogólnie rzecz biorąc, ten mózg waży około 1,5 kg i jest jak dwie pięści. Ma również ponad 100 miliardów stanów, które mogą komunikować się przez biliony połączeń, zwanych synapsami.

Ten mózg znajduje się po wewnętrznej stronie ludzkiej głowy, więc jeśli dojdzie do wypadku lub urazu związanego z tą głową, może to być śmiertelne.

Począwszy od łagodnych, takich jak omdlenie lub uraz mózgu, lub najgorsze mogą zakończyć się śpiączką, a nawet śmiercią.

Części mózgu

Mózg ma wiele części, które oczywiście mają różne funkcje, ale są ze sobą połączone, oto części anatomiczna struktura mózgu w ludziach:

1. Duży mózg (mózg)

Mózgowy Wielki Mózg
Cerebrum lub powszechnie znany jako cerebrum, który jest największą częścią mózgu.

W tej sekcji są dwie części, a mianowicie prawa półkula i lewa półkula, które są również znane jako prawa półkula i lewa półkula, które mogą kontrolować części ciała w sposób poprzeczny.

Lewa strona ciała będzie kontrolowana przez prawą półkulę mózgu, podczas gdy lewe mięśnie będą kontrolować prawą stronę ciała.

Jeśli więc doszło do uszkodzenia prawej półkuli mózgu, lewa strona ciała będzie problematyczna i na odwrót.

Oprócz kontrolowania ciała, mózg pełni wiele innych funkcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mózg jest największą częścią, która ma oczywiście trudniejsze zadanie.

W tej części mózgu jest oczywiście również podzielony na kilka istniejących części, w tym:

1. Płaty czołowe

Płat czołowy znajduje się z przodu lub równolegle do skroni i jest największym płatem spośród innych płatów.

Płaty czołowe są częścią mózgu, która może kontrolować zachowanie, emocje, mowę, ruch, osobowość i pamięć.

Ta sekcja funkcjonuje również jako zdolność intelektualna, taka jak zdolność myślenia, motoryki, podejmowania decyzji w celu rozwiązywania problemów, umiejętność oceniania tego, co jest dobre, a co złe, oraz poczucie troski.

2. Płat ciemieniowy

Płat ciemieniowy znajduje się w płacie czołowym, który może dostarczać informacji czuciowych, takich jak ból, temperatura, dotyk i inne.

Ponadto ten płat ciemieniowy odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu informacji, które zostały wysłane przez inne części mózgu. Ponadto ten płat ciemieniowy może również określać kierunek, rozmiar i kształt.

3. Płaty skroniowe

Ten płat zwykle znajduje się po prawej i lewej stronie mózgu, równolegle do ucha.

Które funkcje kontrolują wzrokową zdolność zapamiętywania twarzy, słyszenia i zapamiętywania nowego języka.

Ponadto ten płat skroniowy może również regulować emocje i analizować reakcje i emocje innych ludzi.

4. Płat potyliczny

Płat potyliczny znajduje się na samym końcu, który kontroluje widzenie i rozpoznaje słowa i czytanie, a także inne rzeczy związane z widzeniem.

2. Mały mózg (móżdżek)

Móżdżek Mały Mózg
Móżdżek lub powszechnie znany jako móżdżek znajduje się z tyłu płata potylicznego, który pełni ważną funkcję w koordynowaniu ruchów ciała i utrzymywaniu równowagi.

Poza tym odgrywa również rolę w równoważeniu funkcji prawej i lewej półkuli mózgowej, a także rolę w precyzyjnych ruchach motorycznych.

3. Pień mózgu

Pień mózgu lub pień mózgu znajduje się z tyłu móżdżku lub móżdżku. Pień tej osoby jest tkanką łączną, która pełni ważną funkcję łączenia mózgu z rdzeniem kręgowym.

Ta łodyga jest również podzielona na kilka części, które oczywiście mają inne funkcje, w tym:

1. Śródmózgowie

Ta sekcja ma za zadanie regulować wzrok, a także słuch, tak aby dźwięk i obraz były wprowadzane i przetwarzane przez ten śródmózgowie.

2. Most

Most jest największą częścią pnia mózgu, która znajduje się w dolnej części śródmózgowia, która działa jako łącząca część mózgu.

Most ma nerwy czaszkowe, które odgrywają rolę w regulowaniu ruchu mięśni twarzy, a także bodźców wzrokowych i czuciowych, które będą wysyłane do innych części mózgu.

3. Rdzeń przedłużony

Medulla oblongata znajduje się w dolnej części ludzkiego mózgu. A rdzeń przedłużony jest ośrodkiem regulującym działanie serca, a także płuc, które odgrywają rolę w regulowaniu oddychania, kaszlu i kichania.

4. Wzgórze

wzgórze
Część mózgu, która pełni ważną funkcję w zakresie świadomości, snu, pamięci, to wzgórze. Gdzie w tej sekcji odgrywa rolę w wysyłaniu sygnałów do mózgu w celu przetworzenia danych wejściowych.

A następnie wyśle sygnał z mózgu do nerwów ciała jako formę wyjścia.

5. Epithalamus

Epithalamus jest mostem łączącym nerwy limbiczne z resztą mózgu.

6. Podwzgórze

Podwzgórze jest częścią śródmózgowia, która ma bardzo mały kształt i znajduje się poniżej wzgórza.

Funkcją samego podwzgórza jest regulacja temperatury ciała, produkcja hormonów, regulacja wzorców snu, utrzymanie równowagi, apetytu oraz ciśnienia krwi i emocji w układzie rozrodczym.

7. Opony mózgowe

Opony to powłoka w postaci cienkiej błony, która jest przydatna do ochrony rdzenia kręgowego.

Biorąc pod uwagę, że mózg jest zbiorem komórek tkankowych, które są bardzo wrażliwe, wymaga powłoki, która go chroni.

Opony są podzielone na trzy warstwy, a mianowicie oponę twardą, która jest najbardziej zewnętrzną i grubszą warstwą.

Pajęczynówka, która jest warstwą środkową, jest cieńsza, a najbardziej wewnętrzną warstwą błony jest opona miękka.

8. Ciało modzelowate

Ciało modzelowate jest mostkiem łączącym mózg z móżdżkiem. Ciało modzelowate to sieć, której rolą jest koordynacja między prawą i lewą półkulą mózgu, aby mogły pracować w zrównoważony sposób.

9. Przysadka mózgowa

Ten gruczoł ma bardzo mały rozmiar i znajduje się w dolnej części mózgu, który wytwarza hormony, aby inne gruczoły wykonywały swoje funkcje.

Hormony produkowane przez ten gruczoł to hormon wzrostu, FSH, LH, TSH, prolaktyna, adrenokortykotropina, oksytocyna, a także leki antydiuretyczne.

10. Szyszynka

Szyszynka
Gruczoł ten znajduje się w komorach mózgu, którego funkcja wymaga jeszcze dalszych badań.

Zidentyfikowaną funkcją jest regulacja wzorców snu poprzez produkcję hormonu metoniny.

11. Nerwy czaszkowe

Te nerwy czaszkowe jako całość mają łącznie 12 par, które znajdują się w szyi i głowie, 1 parę w mózgu.

Niektóre funkcje tego nerwu to utrzymywanie równowagi ciała, a także regulacja narządów ciała oraz pomoc w kontrolowaniu i poruszaniu mięśniami.

12 Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa rolę w kontrolowaniu strachu i gniewu.

13. Komory

Ta komora jest częścią mózgu, która odgrywa rolę w wytwarzaniu płynu mózgowo-rdzeniowego, który jest podzielony na 4, a mianowicie po stronie półkul mózgowych, tylnej i środkowej części mózgu.

Każda część komory jest połączona ze sobą za pomocą rurek, które łączą ze sobą komory.

14. Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn ten pełni taką samą rolę jak błona opon mózgowych, która chroni mózg, a płyn ten można znaleźć również w rdzeniu kręgowym.

Odgrywa również ważną rolę w przenoszeniu składników odżywczych z krwi do mózgu i oczyszczaniu odpadów metabolicznych.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące budowy anatomicznej ludzkiego mózgu:

Ile nerwów znajduje się w mózgu?

W jednym ludzkim ciele znajdują się miliardy neuronów lub komórek nerwowych, 13,5 miliona w rdzeniu kręgowym i 100 miliardów w mózgu.

Jaka jest funkcja lewego mózgu?

Lewa półkula pełni funkcje związane z rozumem i ludzką logiką, czytaniem i jest ośrodkiem umiejętności matematycznych i pisania.

Jakie są wady prawego mózgu?

Ta prawa półkula ma niedobór, który średnio utrudnia kontrolowanie emocji i uczuć.

Tak więc ludzie, którzy dominują z prawą półkulą, zwykle łatwiej mają zły nastrój lub są nastrojowi.

Co się dzieje, jeśli lewy mózg jest uszkodzony?

Wpływ, jeśli lewy mózg jest uszkodzony, taki jak uraz, może to wpłynąć na zdolność mówienia i poruszania się po prawej stronie ciała.

Aby ludzie, którzy pozostawili urazy mózgu, mieli trudności z mówieniem, ale nadal mogli rozumieć instrukcje i generować pomysły.

Wniosek

To trochę informacji o anatomicznej strukturze mózgu u ludzi oraz częściach i funkcjach mózgu, które musisz znać.

Stąd artykuł dotyczący budowy anatomicznej ludzkiego mózgu i nie zapomnij odwiedzić strony internetowej Infokekinian.

Bo mamy też wiele innych informacji i rekomendacji, które oczywiście przydadzą się i pomogą aktualnym znajomym.