Struktura i funkcja tchawicy w oddychaniu człowieka

InfoKekinian.com – Czy znasz budowę i funkcję tchawicy w naszym organizmie? Aby dowiedzieć się pełniej i wyraźniej, zobaczmy ten artykuł, aż się skończy.

Ludzka tchawica ma kształt dużej rurki i jest miejscem, w którym oddychamy. Jako składnik układu oddechowego człowieka, tchawica służy różnym celom.

Zrozumienie struktury i funkcji tchawicy
Pod tym względem tchawica służy wielu celom, co czyni ją jednym z najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę w celu utrzymania prawidłowego oddychania.

Znaczenie tchawicy

Przełyk lub tchawica to duża rurka, która prowadzi od krtani lub krtani do dróg oddechowych lub oskrzeli, a następnie do płuc.

Tchawica to struktura w kształcie pierścienia złożona z mięśni gładkich i chrząstki o długości 10 cm i szerokości 2,5 cm. Sama tchawica jest mocna, ale elastyczna.

Tchawica znajduje się pośrodku szyi, dystalnie i po prawej stronie. Śródpiersie zawiera większość tchawicy, a szyja zawiera około jednej trzeciej.

Wraz z oskrzelami, płucami, pęcherzykami płucnymi i oskrzelikami tchawica jest narządem w dolnych drogach oddechowych.

Tchawica jest zorganizowana w 16 do 22 pierścieni zbudowanych z mięśni i chrząstek. Powietrze będzie łatwiej wchodzić i wychodzić dzięki kościom pierścieniowym.

Struktura tchawicy

Tchawica jest narządem wewnętrznym zlokalizowanym między płucami, zgodnie z publikacją Annals of Cardiotoracic Surgery.

Tchawica, która łączy krtań z oskrzelami, jest strukturą chrzęstnej rurki, przez którą powietrze dostaje się do płuc.

W strukturach tchawicy znajduje się dużo chrząstki, w tym kość pierścieniowata u podstawy tchawicy.

Prawe oskrzele główne ma ostry kąt, a lewe oskrzele główne jest płaskie. Na końcu tchawicy znajduje się również płyn. Tchawica u kobiet jest często krótsza niż u mężczyzn.

anatomia tchawicy

anatomia tchawicy
Tchawica jest mięśniową i chrzęstną rurką wyścieloną pseudostratyfikowanym walcowatym nabłonkiem rzęskowym (nabłonek PCC).

Tchawica jest podzielona na dwie części, jedną w szyi, a drugą w śródpiersiu. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn tchawica ma około 10 cm długości. Jego średnica poprzeczna wynosi 18mm.

Tchawica biegnie od szóstego kręgu szyjnego, tuż poniżej krtani, do czwartego kręgu piersiowego. Prawe i lewe oskrzela główne leżą po obu stronach tchawicy.

Najniższa część pierścienia tchawicy rozciąga się do dołu i do tyłu między prawym i lewym oskrzelem głównym, tworząc dobrze odgraniczoną przegrodę zwaną ostrogą.

Tchawica jest elastyczna, więc jej długość i umiejscowienie mogą się zmieniać w zależności od ułożenia głowy i szyi.

Chrząstkowa wyściółka tchawicy składa się z 16-2 niekompletnych pierścieni chrząstki szklistej, które otwierają się z tyłu (chrząstka w kształcie litery C).

Funkcja tchawicy

Znaczenie funkcji tchawicy należy zrozumieć, gdy masz podstawową wiedzę na temat tego, czym jest tchawica. Niektóre funkcje tchawicy, o których powinieneś wiedzieć, obejmują:

1. Przepływ powietrza do płuc

Musisz najpierw uświadomić sobie funkcję tchawicy w utrzymywaniu przepływu powietrza do płuc. Jako drogi oddechowe, które mogą dostać się do płuc podczas oddychania, tchawica pełni użyteczną funkcję.

Tchawica ogrzewa i nawilża powietrze przed wejściem do płuc.

2. Pomaga układowi trawiennemu

Tchawica pomaga układowi trawiennemu, oprócz tego, że jest jednym z narządów układu oddechowego.

Dzieje się tak, ponieważ tchawica może oferować luźniejszą przestrzeń, umożliwiając łatwiejsze zginanie chrząstki przełyku.

Ostatecznie taka sytuacja ułatwia połykanie pokarmu. Dzięki temu układ pokarmowy działa wydajniej.

3. Zapobiegaj przedostawaniu się ciał obcych

Za jej kolejną funkcję należy uznać zdolność tchawicy do powstrzymywania przedostawania się ciał obcych do organizmu. Dzieje się tak, ponieważ ściany tchawicy mają rzęski i śluz.

Ciała obce takie jak zarazki, wirusy czy grzyby nie będą mogły dostać się do ścian tchawicy w wyniku zapożyczenia. Ciała obce zostaną wniesione do ust przez rzęski lub małe cienkie włosy.

4. Pomaga na kaszel

Pomaga na kaszel
Następną funkcją tchawicy jest ułatwianie kaszlu. Ponieważ mięśnie tchawicy kurczą się nad tchawicą, światło tchawicy zwęża się.

Umożliwi to szybsze przejście powietrza przez tchawicę. Śluz lub inne cząsteczki mogą być łatwo wydalone na końcu podczas kaszlu.

Nieprawidłowości tchawicy

Po omówieniu wielu funkcji tchawicy przejdziemy do potencjalnych zagrożeń związanych z tchawicą. Na tchawicę może wpływać wiele chorób lub stanów, w tym:

1. Zwężenie tchawicy

Kto by pomyślał, że ten niezwykle ważny dla układu oddechowego narząd może się obkurczać? W rzeczywistości zwężenie tchawicy jest bardzo realną możliwością.

Zwężenie tchawicy to termin określający zwężenie tchawicy spowodowane tkanką bliznowatą.

2. Infekcja tchawicy

Termin „zapalenie tchawicy” jest często używany do opisania infekcji tchawicy. Gdzie ta infekcja może wpływać na funkcję tchawicy i powodować nieprzyjemne objawy, takie jak kaszel, duszność lub gorączka.

Ponadto ta infekcja może dotknąć dzieci i może wystąpić, gdy obecne są bakterie.

3. Niedrożność tchawicy

Oprócz zwężenia, tchawica może również zostać zablokowana. W tym przypadku często jest to spowodowane przez obcą substancję, która dostaje się do organizmu, taką jak żywność, chemikalia, a także przedmiot.

Przepływ powietrza może zostać zablokowany w wyniku tej niedrożności tchawicy. W ten sposób oddychanie będzie trudne.

4. Tracheomalacja

Tracheomalacja, która może bardzo zmiękczyć tchawicę, jest drugą przyczyną słabej funkcji tchawicy. W wyniku tego pacjent może odczuwać problemy z oddychaniem.

Ten stan może być spowodowany infekcją spowodowaną paleniem lub istniejącym wcześniej problemem.

5. Rak tchawicy

Rak tchawicy jest jedną z niebezpiecznych chorób lub stanów, które mogą wpływać na tchawicę.

Pomimo faktu, że choroba ta jest nadal stosunkowo rzadka, stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Objawy ze strony układu oddechowego u pacjentów z rakiem tchawicy obejmują kaszel, świszczący oddech i duszność. Ponadto pacjenci z rakiem tchawicy mogą mieć trudności z połykaniem i odkrztuszaniem krwi.

Najlepiej byłoby natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważysz te objawy. Lekarze mogą wykonywać różne procedury medyczne, w tym:

  1. Badanie MRI
  2. Bronchoskopia
  3. Rentgen klatki piersiowej

6. Przetoka tchawiczo-przełykowa (TEF)

Przetoka tchawiczo-przełykowa
Przetoka tchawiczo-przełykowa, znana również jako TEF, jest chorobą atakującą tchawicę.

Choroba to stan, w którym występuje pojedynczy kanał łączący tchawicę z przełykiem.

Zwykle winna jest odziedziczona przyczyna. Dlatego pacjenci z TEF są szczególnie podatni na aspirację do płuc.

Biorąc pod uwagę, że pokarm, który dostaje się do przełyku, przechodzi przez tchawicę.

O dawcy tchawicy

Medycyna zaczęła się rozwijać w wyniku zaburzeń i problemów zdrowotnych upośledzających funkcję tchawicy.

Według raportu czasopisma Diagnosis and Management of Tracheal Nowotwory możliwe jest znalezienie dawcy w obrębie tchawicy. Wymianę tchawicy można wykonać na 4 różne sposoby, w tym:

  1. Przeszczep limfatyczny
  2. Rekonstrukcja przy użyciu tkanki autologicznej
  3. Bioprotetyka
  4. Inżynieria dla sieci.

Jednak nadal jest to przeprowadzane poprzez dalsze badania i obserwacje, przed wykonaniem lub podjęciem tego działania medycznego.

Często zadawane pytania

Tutaj podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania Budowa i funkcja tchawicy:

Jaka jest funkcja tchawicy w narządzie oddechowym człowieka?

Jedną z funkcji tchawicy jest ogniwo w układzie oddechowym człowieka.

Jakie są cechy tchawicy?

Oto cechy tchawicy:

  1. Składa się z 20 pierścieni chrząstki
  2. Wyściełane nabłonkiem rzęskowym
  3. Istnieją dwie gałęzie, które tworzą oskrzela.

Wniosek

To trochę informacji o budowie i funkcji tchawicy w układzie oddechowym człowieka.

Biorąc pod uwagę bardzo ważną funkcję tchawicy w organizmie, konieczne jest, aby zawsze utrzymywać ją w zdrowiu, aby zapobiegać różnym stanom, które mogą zaszkodzić ogólnemu zdrowiu.