Advertisements

Pengertian Neraka Berikut Ciri Cirinya, Nama-Nama dan Penjelasannya

Pengertian Neraka adalah Ciptaan Allah SWT yang berfungsi sebagai tempat untuk menghukum para jin dan manusia yang selama hidupnya tak menuruti perintah ALLAH SWT dan melanggar larangan NYA.

Penderitaan dan penyiksaan merupakan balasan yang akan diterima manusia dan bangsa jin dan menjadikan mereka mahluk yang sangat hina. Dalam Surat Hud Ayat 106 dan 107 ALLAH SWT berfirman:
“Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka (tempatnya) didalam neraka, disana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih,:106*

Mereka kekal didalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki “.:107

Nama Nama Neraka Dan Penjelasannya

Neraka Jahim

Neraka yang diciptakan ALLAH SWT bagi mereka yang selama hidupnya menyekutukan ALLAH, melaukan perbuatan musyrik dan syirik.

Didalam neraka ini mereka akan disiksa oleh sesembahan yang selama di dunia mereka sembah. Neraka Jahim terdapat di Surat As-Syu’araa ayat 91 yang berbunyi” dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat”.

Neraka Hawiyah

Yaitu Neraka Ciptaan ALLAH SWT yang berfungsi bagi manusia yang ringan timbangan amalannya dibanding dosanya.

Manusia yang semasa hidupnya mengerjakan kebaikan tetapi lebih banyak perbuatan buruk yang di lakukannya. Seperti Wanita yang tidak menutup aurat, memakan riba, tidak menegakan syariat agama.

Neraka Huthamah

Yaitu neraka yang diciptakan ALLAH SWT bagi mereka yang selama hidupnya menumpuk harta secara serakah, dan berpaling dari agama, menghina orang yang tidak mampu.

Mereka ini dalah orang kikir, pelit yang tidak mau menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya. Didalam neraka ini ALLAH akan menyiksa mereka dengan cara melupaskan kulit secara menguliti kepala lalu menaburkan air garam yang mempunyai kadar lebih tinggi di bandingkan garam di dunia.

Neraka Saqar

Neraka ini ditujukan untuk para manusia munafik yang selama hidupnya mempercayai ALLAH dan para rosul akan tetapi tidak menerima Syariat ALLAH SWT dan risalah Nabi Muhaamad dicela oleh mereka

Neraka Wall

Yaitu neraka yang akan ditempati oleh para pengusaha dan pedagang yang tidak jujur dalam berbisnis, biasanya mereka mengurangi timbangan dan merugikan pembeli.

Nanti dagangna mereka akan dibakar oleh api yang panasnya seribu kali lipa panas matahari lalu dimasukan kedalam perut mereka sebagai balasan atas perbuatan dosa semasa didunia.

Pada neraka ini bukan berisi Api akan tetapi es yang teramat dingin, nantinya es es tersebuat akan menghimpit manusia dan jin penghuninya seperti jepitan Anaconda hinga mereka menjerit kesakitan.

Neraka Sair

Yaitu Neraka yang ditujukan bagi manusia yang para kafir yang pelit dan para muslim yang tega meemakan harta anak yatim.

Neraka Jahanam

Yaitu neraka yang terdalam dan terberat siksaany, neraka ini dihuni oleh para manusia dan jin yang menyekutukan ALLAH dan memerangi nabi.

Serta melakukan zina, judi, fitnah dan meista Agama. Jadi tidak ada kebaikan sedikitpun darinya
Dalam surat Al Hijr Ayat 43 dan 44 berbunyi:
“Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya:43-Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.

Demikian pembahasan kita kali ini yang bertema tenatang pengertian neraka dan nama nama neraka serta penjelasannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari artikel ini. Kita harus berbuat baik dan selalu mmeatuhi perintah ALLAH dan para rasolunnya agar dijauhi oleh api neraka. Amin